fb

Autism och ADHD – Annorlunda vägar skapar förutsättningar för att mötas – om samtalstekniker och verktyg

Onlineutbildning med Nåkkve Balldin

Autism och ADHD – Annorlunda vägar skapar förutsättningar för att mötas – om samtalstekniker och verktyg

Se utbildningen när du vill

Innehåll

Uppdragsutbildning för socialtjänst, skola, habilitering, HVB verksamheter m.fl. inklusive frågor & svar och teknisk support.

Utbildningen vänder sig till personal som i sitt arbete möter barn, ungdomar och unga vuxna med neuropsykiatriska diagnoser, eller liknande diagnoser och där en viktig del av arbetet är att ha en samtalande, behandlande eller stödjande funktion. Utbildningen vänder sig även till anhöriga och närstående.

Utbildningen är indelad i 3 delar (1 x 50 minuter, 2 x 1,15 minuter per avsnitt):

Del 1: Kognition, affektion och relation – villkor för samtal och möten
 • Hur ska vi tänka om samtal?
 • Hur hänger kognition, affektion och relation ihop?
 • Vad minskar stress i möten och ökar relation?
 • Genomgång av olika kognitiva och affektiva funktioner och hur de påverkar förmågor i samtal och möten
Del 2: Vad skapar bäst förutsättningar för samtal och möten?
 • Vem möter jag i samtalet? Hur kan kartläggningar av en persons kognitiva och affektiva funktioner skapa bättre förutsättningar i samtal och möten?
 • Vad är sammanhangsmarkeringar?
 • Sammanhangsmarkeringen betydelse för stressreducering
 • Den goda detektiven i samtal – vad krävs?
Del 3: Platser, former och hjälpmedel för samtal och möten
 • Exempel på anpassningar i plaster och former för samtal och möten för att ge och få information
 • Exempel på hur visuella hjälpmedel underlättar i samtal och möten
 • Exempel på hur att samtala om stress och känslor
 • Exempel på hur att arbeta med problemlösning
 • Vad krävs av oss när relationsutmanande situationer uppstår i samtal och möten?
 • Hur hanterar vi dessa situationer bäst?

Se utbildningen när ni vill

Ni får länkar och kan ta del av utbildningens 3 föreläsningar när det passar er, under den tidsperiod som ni valt.

Arbetsmaterial för att kartlägga kognitiva och affektiva funktioner och förmågor i samtal medföljer. Dessutom medföljer frågeställningar till de olika föreläsningarna för diskussion i deltagargruppen samt artiklar som belyser föreläsningarnas innehåll ytterligare.

Frågor & svar (Q&A): Under sista veckan på er period kommer ni också ha möjlighet att ställa frågor till Nåkkve via e-post.

Föreläsare

Nåkkve Balldin är socionom med gedigen erfarenhet av att arbeta med personer med neuropsykiatriska funktionshinder inom olika verksamhetsformer. Han har också erfarenhet av behandlingsarbete i familjer inom vilka någon eller några har neuropsykiatriska diagnoser. Han arbetar för närvarande som utbildare, föreläsare och handledare.

Nåkkve Balldin

Kostnad

Pris 3 veckor: 29 000 kr ex moms. Med deltagarlicens och lösenord kan ni ta del av utbildningens 3 föreläsningar när det passar er, under tre veckor.

Pris 6 veckor: 37 000 kr ex moms. Med deltagarlicens och lösenord kan ni ta del av utbildningens 3 föreläsningar när det passar er, under sex veckor.

Pris 6 månader: 42 000 kr ex moms. Med deltagarlicens och lösenord kan ni ta del av utbildningens 3 föreläsningar när det passar er, under sex månader.

I priset ingår teknisk support via e-post eller inbokat samtal under vald tidsperiod (inom 24 h). Sista veckan har ni också möjlighet att via e-post ställa frågor till Nåkkve Balldin.

Anmälan

Skicka e-post till info@pedagogisktperspektiv.se vid frågor och för att köpa in uppdragsutbildningen.