fb

Autism och åldrande

Uppdragsföreläsning med Lena Nylander

Autism och åldrande

Välj själv tid och dag för er egen föreläsning

Lena Nylander

Innehåll

Föreläsningen ger dels en allmän genomgång av nuvarande kunskapsläge när det gäller autism, dels en redovisning av forskning kring äldre med autism. Dessutom diskuteras erfarenheter från Sverige och andra länder, samt tips om hur man kan förstå och underlätta för personerna även på äldre dagar.
Frågor och diskussionsämnen är välkomna.

Autism, med eller utan samtidig intellektuell funktionsnedsättning, är en funktionsnedsättning som finns från tidig barndom och som finns kvar i vuxen ålder hos flertalet. Ändå finns betydligt mindre
forskning och mindre kunskap om vuxna med autism, eller autism hos vuxna, än när det gäller barn och ungdomar. Om hur autism ter sig hos äldre, eller hur äldre med autism lever och vilka behov som finns i dessa grupper, har sedan länge funnits mycket få forskningsstudier. De allra senaste åren har dock intresset för äldre med autism ökat, och en del forskning börjar komma fram, framför allt från Nederländerna, Storbritannien och även något från Sverige.

Anhöriga (oftast föräldrar) till vuxna med autism oroar sig för hur personerna ska ha det på äldre dagar när föräldrarna inte längre finns, och personal börjar se hur behoven förändras när vuxna med autism åldras. Sjukvården träffar äldre med autism då de är minst lika utsatta för såväl kroppslig som psykisk sjukdom som andra, men ofta har de äldre inte fått autismdiagnos, vilket kan göra att bemötandet från vårdens sida inte blir optimalt. Det finns mycket att tänka på – fysisk och psykisk hälsa, sensoriska problem, boende, sysselsättning och intressen, sociala kontakter, minnesfunktioner – som kanske förändras när man åldras, och där autism kan innebära speciella behov.

Målgrupp

Personal (inom kommunal, privat eller landsting/regioner) som i sitt arbete kommer i kontakt med äldre vuxna med autism och ID/intelektuell funktionsnedsättning. Chefer i nämnda verksamheter. Anhöriga/närstående.

Föreläsare

Lena är med. dr. och vuxenpsykiater med 45 års erfarenhet av kliniskt arbete, samt forskning och undervisning. Hon har arbetat med vuxna med autism och/eller intellektuell funktionsnedsättning inom ramen för psykiatrin sedan mitten av 1990-talet. Under några år var hon på deltid konsultläkare i Region Skånes vuxenhabilitering. Lena har disputerat på en avhandling om ADHD och autismspektrumtillstånd inom vuxenpsykiatrin. Hon är författare till flera vetenskapliga artiklar/skrifter. Hennes senaste böcker är ”Intellektuell funktionsnedsättning och psykisk hälsa”/Komlitt 2022 samt (tillsammans med Mats Jansson) ”I den bästa av världar. Intellektuell funktionsnedsättning och autism i gruppbostad enligt LSS”/Komlitt 2022. Sedan 2013 arbetar hon huvudsakligen i ett team för vuxna med intellektuell funktionsnedsättning och utmanande beteenden, samt med utredning av svårdiagnostiserade tillstånd. Lena har en son som har autism och intellektuell funktionsnedsättning.

Kostnad

Kontakta Pedagogiskt Perspektiv för prisuppgift.

Föreläsningen/utbildningen ges på uppdrag fysiskt på vald ort. Resekostnader tillkommer.

Föreläsningen kan också ges i form av ett webinar/online via videoplattformen Zoom. Teknisk support ingår. Inga resekostnader tillkommer.

Anmälan

Skicka e-post till info@pedagogisktperspektiv.se vid frågor och för att köpa in uppdragsutbildningen.