fb

Grundkurs om kognitiva och affektiva funktionsskillnader

Uppdragsutbildning med Nåkkve Balldin

Grundkurs om kognitiva och affektiva funktionsskillnader

Välj själv tid och dag för er egen utbildning

Nåkkve Balldin

Innehåll

Detta är en grundkurs om samverkan mellan kognition, affektion och relation. Utbildningen belyser teoretiska utgångspunkter såsom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (autism, ADHD), tydliggörande pedagogik, Collaborative & Proactive Solutions (CPS), lågaffektivt bemötande och dialektiskt förhållningssätt.

Kognitiva och affektiva förmågor påverkar våra förutsättningar att skapa och upprätthålla relationer. Personer med kognitiva och affektiva funktionsskillnader uppvisar ofta ett relationsutmanande beteende. Om omgivningen inte har förståelse för orsakerna bakom deras beteende och kunskap om hur detta påverkar samspel, riskerar personer med relationsutmanande beteende att exkluderas.

Följande områden tas upp under utbildningen:
• Kognitiva och affektiva funktioner och kopplingar till diagnoser.
• Relationer mellan kognition, effektivt och relation.
• Tekniker för att kartlägga och förstå affektpåslag och känsloreaktioner.
• Tekniker för att bemöta personer i hög affekt och stress.
• Tekniker för att i samtal hjälpa personer att benämna och sätta ord på känslor.
• Tekniker att möjliggöra inkludering.

Efter avslutad utbildning ska deltagaren ha utvecklat grundläggande teoretisk kunskap om kognitiva och affektiva funktionsskillnader, tekniker för att kartlägga kognitiva och affektiva svårigheter, samt verktyg för att bemöta personer i hög affekt och tekniker för att benämna känslor.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig främst till personal som möter barn, ungdomar och unga vuxna i olika verksamheter som förskola, skola, HVB hem och LSS, specialistverksamheter som har en konsulterande roll till andra verksamheter men övriga med intresse för området är också välkomna att delta.

Föreläsare

Nåkkve Balldin är socionom med gedigen erfarenhet av att arbeta med personer med neuropsykiatriska funktionshinder inom olika verksamhetsformer. Han har också erfarenhet av behandlingsarbete i familjer inom vilka någon eller några har neuropsykiatriska diagnoser. Han arbetar för närvarande som utbildare, föreläsare och handledare.

Kostnad

Kontakta Pedagogiskt Perspektiv för prisuppgift.

Föreläsningen/utbildningen ges på uppdrag fysiskt på vald ort. Resekostnader tillkommer.

Föreläsningen kan också ges i form av ett webinar/online via videoplattformen Zoom. Teknisk support ingår. Inga resekostnader tillkommer.

Anmälan

Skicka e-post till info@pedagogisktperspektiv.se vid frågor, prislista och för att boka in en uppdragsföreläsning/onlineföreläsning.