Autism och adhd – sexualitet, missbruk och samtidiga andra psykiatriska diagnoser

Seminarieserie online med Ulla Thorslund och Agneta Björck

I samarbete med Pavus Utbildning

14/3, 21/3 och 28/3 2022 15:00-17:30, Online Webinar

Seminarieserie via Zoom om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) sexualitet (t ex sexuell utsatthet och sexuellt gränsöverskridande), missbruk och samtidiga psykiatriska diagnoser.

Barn, unga och unga vuxna med autism och adhd kan vara sårbara för samtidig annan problematik. Det är inte ovanligt att omgivningen känner att de saknar kunskap om exempelvis sexuell utsatthet och sexuellt gränsöverskridande beteende, om missbruk och om psykiatriska tillstånd som exempelvis OCD, bipolär sjukdom och personlighetssyndrom, i kombination med NPF. För att vi ska känna till risker, kunna se varningssignaler och bättre veta hur vi ska bemöta och hjälpa ordnar vi denna seminarieserie med tre föreläsningar.

Föreläsningarna sker tre måndagseftermiddagar i mars 2022: 14/3, 21/3 och 28/3. Tiden är kl. 15:00 – 17:30. Sista halvtimmen finns möjlighet att ställa frågor via Q&A-funktionen i Zoom. Föreläsningarna sker live i webbinarieform, de spelas inte in och kan inte ses i efterhand.

Målgrupp

Föreläsningarna riktar sig till alla som möter barn, ungdomar och vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som anhöriga eller i sitt yrke, t ex inom skola, socialtjänst, LSS-verksamheter, behandlings- och HVB-hem, kriminalvård, socialpsykiatri och psykiatri.

Föreläsning 1. Utmaningar och möjligheter i arbetet med barn och unga med NPF och deras sexualitet

Måndag 14/3 2022. Föreläsare: Ulla Thorslund

Ur innehållet:
Normativ sexuell utveckling
Avvikande sexualitet
Att utsätta andra / att själv bli utsatt
Syskonövergrepp
Konsekvenser av sexuella övergrepp
Ärendehantering
Utredning och behandling
Bemötande


Ulla Thorslund är leg. psykolog, konsult och handledare. Ulla arbetar inom det forensiska fältet där hon utbildar och handleder verksamheter såsom polisen, kriminalvården och SiS/HVB-hem. Hon har över 20 års erfarenhet att arbeta med unga som uppvisar sexuellt gränsöverskridande beteenden och / eller som står i risk att själva bli sexuellt utsatta både IRL men också på nätet.


Föreläsning 2. NPF och skadligt bruk av alkohol och droger

Måndag 21/3 2022. Föreläsare: Agneta Björck

Ur innehållet:
Vilka är riskerna och hur kan vi förebygga?
Upptäcka och bemöta
Vad fungerar och hur kan vi arbeta med samtidig behandling
Praktiska exempel och aktuell forskning


Föreläsning 3. Autism, ADHD och samtidiga psykiatriska diagnoser

Måndag 28/3 2022. Föreläsare: Agneta Björck

Ur innehållet:
Autism och adhd i kombination med andra tillstånd:
– ångest
– tvång
– emotionellt instabilt personlighetssyndrom (tidigare kallat borderline)
– bipolär sjukdom
Stressreducering
Anpassat bemötande
Samtidiga samordnade insatser


Agneta Björck är leg. sjuksköterska och handledare. Agneta har lång erfarenhet från beroendevård, kriminalvård, psykiatri, skola, HVB, Socialtjänst och LSS. Hon har arbetat i utredningsteam för neuropsykiatriska utredningar med efterföljande behandling, och som koordinator kopplat till NPF, samt varit verksamhetschef inom socialpsykiatri och LSS. Idag är Agneta utbildare inom yrkeshögskola, högskola och offentlig sektor och projektledare för utbildningar hos SMART Psykiatri.


Kostnad

Seminarieserie med 3 föreläsningar:

Personal. Boka tidigt rabatt innan 28/1 2022: 920 kr ex moms (1150 ink moms)

Pris 29/1-10/3 (sista anmälningsdatum): 1320 kr ex moms (1650 ink moms)

Anhörigpris: 28/1: 700 ink moms

Pris 29/1-10/3 (sista anmälningsdatum): 1025 kr ink moms

En (1) föreläsning:

Du kan också välja att endast anmäla dig till 1 föreläsning. Du väljer själv vilken av de tre du vill anmäla dig till:

Personal. Pris för 1 föreläsning: 640 kr ex moms (800 kr ink moms) anmälan innan 28/1.

Pris 29/1-10/3:  800 kr ex moms (1000 kr ink moms)

Anhörig. Pris för 1 föreläsning: 375 kr ink moms anmälan innan 28/1

Pris 29/1-10/3 (sista anmälningsdatum): 500 kr ink moms

Typ av Evenemang

Föreläsningen arrangeras i form av ett s.k. webinar via videoplattformen Zoom. Föreläsningen sker alltså online via video. Läs gärna vanliga frågor för mer information om hur du ansluter till ett Zoom webinar.

Tid

Zoom-inloggning via skickad länk är 14.45. Föreläsningarna börjar klockan 15.00 och slutar klockan 17.30. Se till att koppla upp dig och kom i ordning på utsatt tid.

Anmälan

Vi tar endast emot skriftlig anmälan via hemsidan eller e-post. OBS! Begränsat antal platser.

OBS! Sista anmälningsdatum 10/3.


Denna händelse har redan varit och går inte längre att anmäla sig till. Se våra aktuella föreläsningar och utbildningar för att anmäla dig till dem