Föreläsning med Lena Nylander

Autism (med eller utan intellektuell funktionsnedsättning/IF) och psykisk ohälsa

Tisdag 17 September 2024, 09:00 - 16:00 i Göteborg eller digitalt
Lena Nylander
Lena Nylander

Målgrupp

Personal (inom kommunal, privat eller landstingsverksamhet) som i sitt arbete kommer i kontakt med ungdomar/vuxna med autism (med eller utan IF), utmanande beteenden och/eller psykisk ohälsa. Chefer i nämnda verksamheter. Anhöriga/närstående.

Innehåll

Autism respektive intellektuell funktionsnedsättning/IF – vad innebär funktionsnedsättningarna? Kognitiva svårigheter vid autism med IF respektive normalbegåvning. Psykiska sjukdomar (t ex depression, bipolär sjukdom, psykos/schizofreni, tvångssyndrom) hos personer med IF och/eller autism. Utmanande beteenden – vad kan ligga bakom? Bedömning och insatser. När behöver sjukvården kontaktas? Hur underlätta en vårdsituation?

Ungdomar och vuxna med autism, med eller utan samtidig IF, löper större risk än många andra att drabbas av psykiska besvär, särskilt ångestsjukdomar och/eller depressioner. Ibland är symptomen på psykisk sjukdom svåra att känna igen och ibland är det kroppsliga besvär som utlöser utmanande beteenden. Trots svårigheter i diagnostiken finns det möjligheter att erbjuda behandling som oftast har god effekt. Det finns också möjligheter att förebygga sjukdom eller utmanande beteenden.

Hur vanliga är symtom på psykisk sjukdom hos ungdomar/vuxna med autism med eller utan IF? När kan psykisk sjukdom hos en person misstänkas? Hur förhåller sig ”beteendeproblem” till sjukdomssymtom? När ska man söka psykiatrin och hur behandlas psykisk sjukdom? Hur bemöta personer med autism och psykiska besvär? Friskvård – förebyggande av ohälsa.

Utrymme för deltagarnas frågor.

Lena Nylander är med. dr. och vuxenpsykiater med 45 års erfarenhet av kliniskt arbete, samt forskning och undervisning. Hon har arbetat med vuxna med autism och/eller intellektuell funktionsnedsättning inom ramen för psykiatrin sedan mitten av 1990-talet. Under några år var hon på deltid konsultläkare i Region Skånes vuxenhabilitering. Lena har disputerat på en avhandling om ADHD och autismspektrumtillstånd inom vuxenpsykiatrin. Hon är författare till flera vetenskapliga artiklar/skrifter. Hennes senaste böcker är ”Intellektuell funktionsnedsättning och psykisk hälsa”/Komlitt 2022 samt (tillsammans med Mats Jansson) ”I den bästa av världar. Intellektuell funktionsnedsättning och autism i gruppbostad enligt LSS”/Komlitt 2022. Sedan 2013 arbetar hon huvudsakligen i ett team för vuxna med intellektuell funktionsnedsättning och utmanande beteenden, samt med utredning av svårdiagnostiserade tillstånd. Lena har en son som har autism och intellektuell funktionsnedsättning.

Kostnad

På plats i Göteborg

Priset inkluderar 2 fika. Lunch på egen hand.

Boka tidigt rabatt senast 20/8 2024

1.600 SEK exkl. moms per person. Grupprabatt: Anmäl fem personal och få en plats gratis.

Anhörig/privatperson 900 SEK inkl. moms per person

Ordinarie pris från 21/8 2024

1.800 SEK exkl. moms per person. Grupprabatt: Anmäl fem personal och få en plats gratis.

Anhörig/privatperson 900 SEK inkl. moms per person

OBS! Specialerbjudande 2024: BOKA INSPELAD FÖRELÄSNING OCH SE DIGITALT: Vi erbjuder samma föreläsning inspelad (tidigare tillfälle) med 14 dagars licens för samma pris 1600 SEK ex moms per personal och 900 kr inkl. moms för anhöriga/föräldrar. Start: 14-dagars licensen påbörjas 17/9.

För digital anmälan kontakta oss på epost: info@pedagogisktperspektiv.se

Lokal

FUB-huset, Lilla Torpsgatan 10, Örgryte, Göteborg

Anmälan

Vi tar endast emot skriftlig anmälan via e-post eller hemsidan. Det går bra att anmäla fram till datum för föreläsningen (under förutsättning att det finns platser kvar).

Välj ett alternativ