Onlineföreläsning med Susanne Bejerot

Tvångssyndrom/OCD – Webinar

Måndag 25 April 2022 9.00 - 15:45, Online Webinar

Observera att förläsningen endast ges i digital form via plattformen Zoom.Ur innehållet: Deltagarna får en grundlig genomgång av ämnet tvångssyndrom hos barn, ungdomar och vuxna och dess relevans vid autismspektrumtillstånd, tics och personlighetsstörningar. Dagen berör teman som: Vad är tvångssyndrom? Vad orsakar tvångssyndrom? Hur går en utredning till? Tvång och ritualer vid utvecklingsstörning, förhållningssätt, KBT-metoder och kort om medicinska behandlingsmetoder.

Målgrupp

Personal inom socialtjänst, vuxenpsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri, verksamheter med mellanvårdsstöd, HVB-hem, skola, gruppbostäder, daglig verksamhet m.fl. Personer med neuropsykiatriska diagnoser och deras anhöriga.

Kostnad

Personal: 1 300 kr exkl. moms. 200 kr rabatt vid anmälan senast 3 veckor innan föreläsningen. Anhöriga och personer med neuropsykiatrisk diagnos: 750 kr inkl. moms.

Typ av Evenemang

Föreläsningen arrangeras i form av ett s.k. webinar via videoplattformen Zoom. Föreläsningen sker alltså endast online via video. Läs gärna vanliga frågor för mer information om hur du ansluter till ett Zoom webinar.

Tid

Zoom-inloggning via skickad länk är 08.50. Utbildningen börjar klockan 09.00 och slutar klockan 15.45. Se till att koppla upp dig och kom i ordning på utsatt tid.

Anmälan

Vi tar endast emot skriftlig anmälan via e-post eller hemsidan. Det går bra att anmäla fram till datum för föreläsningen (under förutsättning att det finns platser kvar).

Susanne Bejerot
Susanne Bejerot. Foto: Johan Strindberg

Susanne Bejerot är psykiater, KBT-psykoterapeut och professor vid Örebro Universitet. Hon har främst arbetat med patienter med OCD, ADHD, autism och intellektuell funktionsnedsättning. Hennes nuvarandeforskning handlar främst om PANS och PANDAS samt påverkan av in-flammation på psykisk sjukdom. Hon har författat tre böcker: en lärobok om OCD, en rimbok om psykiatrisk diagnostik och en bok om hur man arbetar som boendestödjare med personer med autism (tillsammans med Anna Sjölund). Hon har också (tillsammans med Eva Björnstjerna) författat ALMA behandlingsmanual och arbetsbok för gruppbehandling av vuxna med autism, Hogrefe psykologiförlaget 2019. Hon har också medverkat i den svenska standardiseringen av ADOS och tagit fram samt översatt flerabedömarinstrument för psykiatriskt bruk.

 

 

Denna händelse har redan varit och går inte längre att anmäla sig till. Se våra aktuella föreläsningar och utbildningar för att anmäla dig till dem