Utbildning med Ross W. Greene

Collaborative & Proactive Solutions (CPS)

Torsdag 11 augusti och fredag 12 augusti 2022, 9:00 – 16:00, Stockholm

11 augusti är en grundläggande föreläsning om CPS (inga förkunskaper krävs). 12 augusti är en fördjupande föreläsning om CPS för de som varit med på föreläsningen den 11 augusti eller på Ross Greenes tidigare föreläsningar i Sverige.

CPS är ett samarbetsbaserat förhållningssätt till barn och ungdomar med problemskapande beteenden. Ross Greene har utvecklat förhållningssättet under sina mer än 25 år långa erfarenhet av bedömning, behandling och forskning när det gäller barn och ungdomar med problematiska beteenden hemma i familjen och i till exempel skolor, specialskolor, sjukhus, boenden och ungdomsvårdsskolor.

CPS utgår från att barn gör så gott de kan och att problematiska beteenden är ett resultat av brister i de kognitiva förmågor som barnet behöver för att hantera vardagens utmaningar. I den här föreläsningen presenteras grunderna i CPS både när det gäller teoretiskt synsätt och praktisk användning. I den här föreläsningen ger Ross Greene först en fördjupad kunskap om identifiering och bedömning av bristande kognitiva förmågor och omgivningsmässiga olösta problem. Med hjälp av många praktiska videoexempel beskriver han sedan hur CPS kan användas för att den vuxne och barnet tillsammans ska finna fungerande lösningar på olösta problem i barnets vardag.

Läs mer om the Collaborative & Proactive Solutions (CPS)  i artikel (nr 12) på www.pedagogisktperspektiv.se/artiklar.

Föreläsningen är på engelska.

Lokal

Finlandshuset Konferens, nära Stureplan, i Stockholm.

Tid

Kl. 9:00-16.00 varje dag. Registrering från kl. 8:30 varje dag. Första kaffepausen kl. 10:00.

Kostnad 11-12/8 2022

4 200 kr exkl. moms per person. Fika och lunch ingår.

Anmälan före den 28 juni 2022 ger 400 kr rabatt per person

Grupprabatt. Kontakta Pedagogiskt Perspektiv för mer information.

Kostnad 11/8 eller 12/8 2022

2 500 kr exkl. moms per person. Fika och lunch ingår.

Anmälan före den 28 juni 2022 ger 200 kr rabatt per person

Grupprabatt. Kontakta Pedagogiskt Perspektiv för mer information.

Anmälan:

Anmälan är bindande (vid förhinder kan platsen överlåtas till annan person) och registreras i inkommande ordning. Bekräftelse skickas med e-post. Det går bra att anmäla fram till fredag 5 augusti 2022 (under förutsättning att det finns platser kvar). Vi tar endast emot skriftlig anmälan via e-post eller hemsidan.

Ross W. Greene, PhD, bor i Portland (Maine) i USA där han arbetar med bedömning och behandling av barn och ungdomar med problematiska beteenden i skolor, specialskolor, sjukhus, boenden och ungdomsvårdsskolor. Han arbetade tidigare under 20 år vid Harvard Medical School och han är grundare av organisationen Lives in the Balance. Han är också verksam vid Psykologiska institutionen vid Virginia Tech och University of Technology i Sydney, Australien. Ross Greene har skrivit böckerna Explosiva barn (2003, reviderad 2014), Vilse i skolan (2009, reviderad 2014), Hitta rätt (2017) och Att växa tillsammans (2017) samt flera publicerade vetenskapliga artiklar om CPS.

Denna händelse har redan varit och går inte längre att anmäla sig till. Se våra aktuella föreläsningar och utbildningar för att anmäla dig till dem