Utbildning med Helene Ahnlund och Lena Nylander

ComFor-2 (Forerunners in Communication)

Torsdag 4 Maj 2023 – Fredag 5 Maj 2023 9.00 - 16.00, Malmö

Helene Ahnlund och Lena Nylander
Helene Ahnlund och Lena Nylander (Foto: Carol Schultheis)

Innehåll

Teoretisk grund, syfte, målgrupp, genomförande, tolkning och användning av bedömningsresultat. Utbildningen är på svenska. Manual (svensk översättning 2017) och testmaterial finns att köpa på Hogrefe förlag. Läs mer om ComFor här.

ComFor är ett bedömningsmaterial som vilar på teorier om central koherens/sammanhangsförståelse vid autism. Bedömningen ger information om perception och förståelsenivå hos en person med autism och ID. Resultatet hjälper omgivningen att utforma individualiserade tydliggörande hjälpmedel, som till exempel ett dagsschema. Bedömningsmaterialet bygger på icke-verbala sorteringsuppgifter. ComFor utgår från frågorna: Vilken form ska ett tydliggörande hjälpmedel ha? Vilken förståelsenivå kan det användas för att på bästa sätt underlätta för personen att förstå den information omgivningen vill förmedla?

Bedömningsmaterialet är utformat för barn, unga och vuxna med autism med en utvecklingsålder mellan 12 och 60 månader. Personen behöver ej ha tal eller hörsel för att kunna medverka.

Målgrupp

För att söka till kursen ska du vara leg psykolog, leg läkare, leg logoped, specialpedagog, arbetsterapeut, speciallärare eller talpedagog eller ha högskoleutbildning inom området. Utbildningen riktar sig till personal som arbetar med barn, ungdomar eller vuxna. Kursledarna har sin kliniska erfarenhet framförallt från bedömningar av vuxna.

Kursintyg ges efter genomgången utbildning.

Helene Ahnlund: Leg logoped, mångårig erfarenhet från vuxenhabilitering och arbete med personer med autism/ID och utmanande beteenden.
Lena Nylander är med. dr. och vuxenpsykiater med 40 års erfarenhet av kliniskt arbete, samt forskning och undervisning. Hon har arbetat med vuxna med autism och/eller intellektuell funktionsnedsättning inom ramen för psykiatrin sedan mitten av 1990-talet. Under några år var hon på deltid konsultläkare i Region Skånes vuxenhabilitering. Lena har disputerat på en avhandling om ADHD och autismspektrumtillstånd inom vuxenpsykiatrin. Hon är författare till flera vetenskapliga artiklar/skrifter. Hennes senaste bok (tillsammans med Mats Jansson) är ”I den bästa av världar. Intellektuell funktionsnedsättning och autism i gruppbostad enligt LSS”/Komlitt 2022. Sedan 2013 arbetar hon huvudsakligen i ett team för vuxna med utvecklingsstörning och utmanande beteenden, samt med utredning av svårdiagnostiserade tillstånd. Lena har en son som har autism och utvecklingsstörning.

Kostnad

6 200 kronor exkl. moms per person. Fika och lunch ingår.

Lokal

Sankt Gertrud Konferens i Malmö

Anmälan

Vi tar endast emot skriftlig anmälan via hemsidan eller e-post. OBS! Begränsat antal platser. Sista anmälningsdag är 23 april 2023.

Denna händelse har redan varit och går inte längre att anmäla sig till. Se våra aktuella föreläsningar och utbildningar för att anmäla dig till dem