Föreläsning med Ross W. Greene, Peter Vermeulen m fl

Collaborative & Proactive Solutions (CPS) – 15-årsjubileum!

Onsdag 10 Augusti 2022, 9:00 - 15:30, Vårgårda

Ett unikt tillfälle att lyssna till Ross W. Greene, Peter Vermeulen och om hur två svenska kommuner, Ekerö och Haninge, har implementerat och arbetat med CPS-modellen i skola och förskola.

Många i Sverige har genomgått Ross Greenes uppskattade utbildningar om Collaborative Proactive Solutions (CPS) som är ett samarbetsbaserat förhållningssätt till barn och ungdomar med problemskapande beteenden. Ross Greene har utvecklat förhållningssättet under mer än 30 år lång erfarenhet av bedömning, behandling och forskning. CPS utgår från att barn gör så gott de kan och att problematiska beteenden är ett resultat av brister i de kognitiva förmågor som barnet behöver för att hantera vardagens utmaningar.

Läs mer om the Collaborative & Proactive Solutions (CPS) i artikel (nr 12) på www.pedagogisktperspektiv.se/artiklar.

Målgrupp

Föreläsningsdagen riktar sig till alla som är intresserade av hur man implementerar CPS i verksamheten och i sitt yrke möter barn och ungdomar med utmanande beteenden både med och utan neuropsykiatriska diagnoser, samt till anhöriga och föräldrar.

Lokal

Kulturen, Vårgårda – parkering/nära tågstationen.

Program

09.00–10:00 Ross W. Greene Present and important topics related to Collaborative Proactive Solutions (CPS) and Research (engelska)
10-10.30 Kaffepaus
10.30-11.00 Ross W. Greene (forts.)
11.00-12.00 Fouzi Benbouzid Ekerö kommun/centrala elevhälsans systematiska arbete med att implementera CPS i samtliga förskolor och skolor
12.00-12.45 Lunch
12.45-13.45 Micael Strömberg mfl En nödvändig kulturförändring på Söderbymalmsskolan i Haninge. Praktisk implementering av CPS ur ett lednings- och lärandeperspektiv
13.45-14.15 Kaffepaus
14.15-15.30 Peter Vermeulen Well-being in autism. Autism and happiness: from neurodiversity to neuroharmony (engelska)

Kostnad på plats

BOKA TIDIGT PRIS före 1/6 2022: 1.900 SEK exkl. moms per person. Anhörig/privatperson 750 SEK inkl moms per person.
ORDINARIE PRIS 1/6 – 3/8 2022: 2.500 SEK exkl. moms per person. Anhörig/privatperson 1000 SEK inkl moms per person.
I priset ingår 2 kaffepauser och enklare lunch.
Grupprabatt. Kontakta Pedagogiskt Perspektiv för mer information.

Kostnad digitalt

Digitalt deltagande 10/8 med tillgång till föreläsningarna som inspelat material under perioden 15/8 – 25/8:
BOKA TIDIGT PRIS före 1/6 2022: 990 SEK exkl. moms per person.
ORDINARIE PRIS 1/6 – 3/8 2022: 1.300 SEK exkl. moms per person.
Anhörig/privatperson 750 SEK inkl moms per person.
Grupprabatt. Kontakta Pedagogiskt Perspektiv för mer information.

Ross W. Greene, PhD, psykolog från USA där han arbetar med bedömning och behandling av barn och ungdomar med problematiska beteenden i skolor, sjukhus, boenden och ungdoms-vårdsskolor.Han arbetade tidigare under 20 år vid Harvard Medical School, är upphovsman till CPS och grundare av organisationen Lives in the Balance. Ross har skrivit flera böcker i ämnet, bla Vilse i skolan och Explosiva barn.

 

Peter VermeulenPeter Vermeulen, PhD, har arbetat med autism i över 30 år i Belgien och är en mycket uppskattad föreläsare internationellt. Han har skrivit över 15 böcker, flera av dem översatta till tio språk.

 

Micael StrömbergMicael Strömberg, Haninge kommun. Förstelärare och delaktig i flera projekt gällande skolutveckling och har arbetat 20 år som lärare i Haninge och Söderbymalmsskolan.

 

Fouzi BenbouzidFouzi Benbouzid, Ekerö kommun. Utbildad rektor, CPS-utbildare och har genom åren arbetat med elever med utmanande beteende och hög skolfrånvaro.

 

Fredrik SandstedtFredrik Sandstedt, lärare i Haninge kommun med lång erfarenhet av att arbeta på högstadiet.

 

Anmälan:

Anmälan är bindande (vid förhinder kan platsen överlåtas till annan person) och registreras i inkommande ordning. Bekräftelse skickas med e-post. Det går bra att anmäla fram till 3/8 (under förutsättning att det finns platser kvar). OBS! Ange korrekt fakturaadress. Om fakturaadressen inte är korrekt så registreras inte anmälan. Vi skickar E-faktura till offentlig sektor och ni måste ange OPERATÖR/GLN-kod eller PEPPOL-id. ANGE PERSONAL/YRKE ELLER ANHÖRIG/PRIVAT PERSON.

Denna händelse har redan varit och går inte längre att anmäla sig till. Se våra aktuella föreläsningar och utbildningar för att anmäla dig till dem