Konferens fredag 4/10, 2024, kl 09.00 - 16.50

Känsloreglering, självskadebeteende och trauma vid autism, adhd och kognitiva svårigheter

Delta på plats i Stockholm eller digitalt via livesänt webbinarium.

Innehåll

Vad behöver vi veta om självskadebeteende och hur kan det behandlas? Hur kan traumarelaterade tillstånd behandlas vid NPF? Hur minskar vi problembeteenden vid kognitiva svårigheter och hur aktiverar vi resurser i samtal? Under konferensen får du kunskap om områden som känsloreglering, traumabehandling och självskadebeteende från forskning och kliniskt verksamma med stor erfarenhet på sina områden, ur ett egenupplevt perspektiv samt från brukarrörelsen. Deltagarna har möjlighet att ställa frågor under de moderatorledda frågestunderna.

Den här konferensen kan ses som en uppföljning på den uppskattade konferens vi ordnade i oktober 2023, med fördjupning i en del av ämnena från den konferensen, men naturligtvis är den helt fristående. 2023 års konferens gavs betygen bra till utmärkt av 92% av deltagarna. Några kommentarer från deltagare 2023: ”Spännande tema med många infallsvinklar, mycket igenkänning, men också mycket nya tankar”, ”Mkt bra upplägg med en tydlig röd tråd genom hela dagen”, ”Supernöjd med hela dagen. Vore intressant att fördjupa kring autism och adhd och trauma”.

Program

Föreläsningar:

Det svåraste och finaste – om känslor och NPF
Nicole Wolpher

Ur innehållet:
• Ett egenerfaret perspektiv av att leva med adhd, emotionell dysreglering och självskadebeteende.
• Psykoedukativa material om känslor – av personer med NPF för personer med NPF
• Känsloreglering och NPF
• Vilket särskilt stöd kan personer med NPF behöva för att ta sig ur ett självdestruktivt beteende?

Om föreläsaren: Nicole Wolpher är socionom med grundläggande utbildning i psykoterapi samt certifierad bildterapeut. Hon lever med adhd samt har arbetet och engagerat sig i brukarrörelsen sedan 2009 med fokus på frågor kring neuropsykiatri och självskadebeteende. I boken Navigera genom stormarna, som tagits fram i Attention Stockholms projekt Stöd i vardagen, har hon intervjuat kliniker och forskare om känslor och NPF.

Självskadebeteende: Upptäcka, förstå och behandla
Johan Bjureberg

Ur innehållet:
• Upptäcka och bemöta självskadebeteende
• Förstå vad som vidmakthåller självskadebeteende
• Omständigheter att ta i beaktning, exempelvis neuropsykiatri
• Skräddarsydd behandling med fokus på känsloreglering

Om föreläsaren: Johan Bjureberg är leg. psykolog, forskargruppsledare och docent i psykiatri vid Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet. Han är internationellt välkänd för sin forskning på känsloreglering och självskadebeteende och har skrivit en svensk lärobok på ämnet (Självskadebeteende: Upptäcka, förstå och behandla, Natur & Kultur, 2019.)

Perspektiv som gör skillnad – samtal som verktyg vid NPF
Johan Bysell

Ur innehållet:
• Resursaktiverande samtalsverktyg
• Bemötande vid utmanande situationer
• Hitta ”Må-bra-mönster”
• Befästa resurser genom självreflektion
• Att arbeta med små steg

Om föreläsaren: Johan Bysell har en examen i psykologi och kommunikationsvetenskap och mångårig erfarenhet av förändringsarbete utifrån ett systemiskt och relationellt synsätt. Har vidareutbildning i relationell psykoterapi och är medförfattare till böckerna Perspektiv som gör skillnad – meningsskapande samtal i praktiken (Gothia, 2022) och Det finns alltid ett sätt: lösningsfokus och adhd (Gothia, 2013). Johan är van att arbeta med såväl individer som grupper och har lång erfarenhet av att ha arbetat med samtalsgrupper inom Attention.

Minska problembeteenden vid kognitiva svårigheter – arbete med känsloreglering
Alexandra Rosendahl Santillo

Ur innehållet:
• DBT Skills system – teori, metod och praktik
• Problembeteenden: Från suicidrisk till självskador och vardagsproblem
• Känsloreglering: vad är det och hur kan färdigheter utvecklas
• Erfarenhet och verksamheter: Lärdomar av samarbetet mellan patient och personal

Om föreläsaren: Alexandra Rosendahl Santillo är leg. psykolog, leg. psykoterapeut, specialistpsykolog i psykologisk behandling och handledare i KBT. Hon har arbetat som psykolog sedan 2005, till största delen i specialistpsykiatrin. Hon har drivit ett forskningsprojekt med anpassad DBT för patienter med kognitiva svårigheter som intellektuell funktionsnedsättning (IF), autism eller svag teoretisk begåvning med samtidiga självskador eller suicidala beteenden. Idag är hon verksam vid Psykologpartners Malmö och arbetar med såväl patienter som med utbildning och handledning

Bedömning och behandling av traumarelaterade tillstånd vid NPF
Sabina Gušić

Ur innehållet:
• Psykiatriska traumarelaterade tillstånd
• Traumatisering och NPF
• Behandling av traumarelaterade tillstånd vid NPF

Om föreläsaren: Sabina Gušić är leg. psykolog och fil. dr. i klinisk psykologi. Hon har över 15 års erfarenhet av att arbeta kliniskt med och undervisa om bedömning, utredning och behandling av komplex traumarelaterad psykiatrisk problematik hos barn och unga. Sabinas avhandling I feel like I do not exist utsågs till årets avhandling av Barnafrid 2018, och hon är medförfattare till boken Kommunikation – Samtal och bemötande i vården (Studentlitteratur, 2019).

Kostnad

På plats i Stockholm

Priset inkluderar lunch och 2 fika på plats.

Boka tidigt-rabatt senast 2 september 2024

3.100 SEK exkl. moms per person
Anhörig/privatperson 2.100 SEK inkl. moms per person

Ordinarie pris från 3 september 2024

3.600 SEK exkl. moms per person
Anhörig/privatperson 2.300 SEK inkl. moms per person

Livesänt webbinarium

Du deltar via Zoom i realtid.

Boka tidigt-rabatt senast 2 september 2024.

2.500 SEK exkl. moms per person
Anhörig/privatperson 1.600 SEK inkl. moms per person
För digitala deltagare (från 5 deltagare) erbjuder vi mycket bra grupprabatt. För mer information kontakta oss på e-post: info@pedagogisktperspektiv.se

Ordinarie pris från 3 september 2024

2.900 SEK exkl. moms per person
Anhörig/privatperson 1.900 SEK inkl. moms per person
För digitala deltagare (från 5 deltagare) erbjuder vi mycket bra grupprabatt. För mer information kontakta oss på e-post: info@pedagogisktperspektiv.se

Övrig information

Konferenslokal: Sveavägen 41, Stockholm (nära T-bana Hötorget/15 min promenad från Stockholm Centralstation).
Konferensen är ett samarbete mellan Pavus Utbildning och Pedagogiskt Perspektiv.

Om du avser delta i det digitala mötet så läs gärna vanliga frågor för mer information om hur du ansluter till ett Zoom-webbinarium.

Konferensen spelas inte in.

Anmälan

Vi tar endast emot skriftlig anmälan via hemsidan eller e-post. Sista anmälningsdatum 25/9 2024.
Välj ett alternativ: Deltagande på plats i Stockholm eller Digitalt deltagande via Zoom.

Välj ett alternativ