Konferens i Malmö fredag 1/12, 2023, kl 9:00 - 16:00

Nya perspektiv på autism

Hur kan vi förstå och omsätta forskning i praktiskt bemötande?

Delta på plats i Malmö eller digitalt som livesänt webbinarium

NYHET! Konferensen spelas in och vid anmälan får man tillgång till inspelningen
 mellan 3-16/12.

Föreläsarna

Innehåll

Vilka konsekvenser får ny forskning om hur hjärnan bearbetar information? Ny kunskap om hur hjärnan arbetar med förutsägelser har lett till nya teorier om de svårigheter vi ofta ser vid autism. Hur kan vi integrera denna nya kunskap i vårt sätt att tänka kring och arbeta med autism?

Interoception, den inre perceptionen, är ett dolt sinne som bland annat påverkar hur vi uppfattar och reglerar våra känslor. Området har på kort tid blivit forskningsintensivt men kunskapen har ännu inte nått ut brett till verksamheter. Vilken betydelse har interoceptionen vid autism? Hur kan vi arbeta med att utveckla den i den praktiska vardagen?

Vad kan vi lära av forskning om hur hjärnan påverkas av relationer, och vilka konsekvenser får det för hur vi kan skapa meningsfulla och trygga relationer i vårt möte med människor med autism? Under dagen får du på ett enkelt och tydligt sätt forskning och teorier förklarade, med många praktiska exempel som skapar igenkänning och insikter om hur du kan utveckla ditt arbetssätt.

Program

9:00-10:15 Autism and the predictive brain: absolute thinking in a relative world med Peter VermeulenObservera att föreläsningen hålls på engelska.

10:15-10:45 Fika

10:45-11:30 Forts. Autism and the predictive brain: absolute thinking in a relative world med Peter VermeulenObservera att föreläsningen hålls på engelska.

11:30–11:45 Frågestund med Peter 

11:45-12:45 Lunch

12:45–13:20 Interoception – känsloreglering, välbefinnande och psykisk hälsa med Gunilla Gerland

13:20-14:15 Meningsfulla relationer och relationer som meningsskapare – PERMA-modellen ur ett relationellt perspektiv med Therese Waldenborg

14:15-14:45 Fika

14:45-15:45 Forts. Meningsfulla relationer och relationer som meningsskapare – PERMA-modellen ur ett relationellt perspektiv med Therese Waldenborg

15:45-16:00 Frågestund med Gunilla och Therese

Föreläsningar

Autism and the predictive brain: absolute thinking in a relative world, Peter Vermeulen

Observera att föreläsningen hålls på engelska.
Ny forskning visar att hjärnan arbetar mer med gissningar (förutsägelser) vilket gör att det inte lägre är gångbart att likna hjärnan vid en dator. Detta nya område i hjärnforskningen kallas prediktiv kodning (predictive coding), och beskriver hur människan tolkar sinnesintryck utifrån det sammanhang man befinner sig i. Misslyckas tolkningen uppstår felsignaler (error signals) som skapar nya förutsägelser. Forskning har visat att autistiska hjärnor fungerar annorlunda vad gäller förutsägelser och framför allt i hanteringen av skillnaden mellan de förväntade och de faktiska sensoriska upplevelserna. Autistiska hjärnor är inte lika känsliga för sammanhanget (less contextual sensitive).

Ur innehållet:
Copernican revolution in brain science: the predictive coding framework
Context blindness 2.0: autism as a reduced contextual sensitivity in predicting the world and coping with prediction errors: absolute thinking in a relative world
Absolute thinking and the development of concepts in autism
Absolute thinking and sensory issues in autism. The vicious circle of uncertainty and sensory overload
Absolute thinking and communication issues in autism. When the brain cannot predict what other people are going to say
Absolute thinking and social challenges in autism. Trying to predict the most unpredictable: human behaviour

Interoception – känsloreglering, välbefinnande och psykisk hälsa, Gunilla Gerland

Interoception är ett ”dolt sinne”, med hjälp av det uppfattar vi signaler från vårt inre, man kan säga att det är interoceptionen som ger oss svar på frågan om hur vi känner oss. Interoceptionen samarbetar med den förutsägande hjärnan och kan avgöra hur vi tolkar information.

Ur innehållet:
Vad är interoception
Interoceptionens betydelse för känsloreglering och välbefinnande
Interoception vid autism
Interoceptiv medvetenhet som behandling av ångest vid autism
Att träna interoceptiv medvetenhet

Ny programpunkt (Therese Waldenborg ersätter Nåkkve Balldin den 1/12) :

Meningsfulla relationer och relationer som meningsskapare – PERMA-modellen ur ett relationellt perspektiv, Therese Waldenborg

Vilka är de fem komponenterna i PERMA-modellen och hur kan vi översätta forskningen till praktisk verksamhet? Hur hittar vi välbefinnandet och hur kan vi skapa stöd som ökar välbefinnandet? Vilka frågor kan vi ställa till oss själva och till personen själv när vi kartlägger? Hur kan vi förstå vikten av relationer utifrån ett autistiskt perspektiv?

Ur innehållet:
Att  använda kunskap och förståelse kring autism för att praktiskt arbete med välbefinnande
Att använda tydliggörande pedagogik och anpassad kommunikation för att möjliggöra meningsfullhet
Att hitta och använda sina egna styrkor för att öka välbefinnandet hos sig själv och de man möter

Inspelning med Nåkkve Balldin ingår och skickas till alla deltagare i efterhand (när meddelas senare).

Relationens betydelse för känslor och kognition, Nåkkve Balldin

Relationer påverkar bland annat interoceptiva upplevelser och vad hjärnan förutsäger (förväntar sig). Vilka slutsatser kan man dra av denna forskning ur ett autismperspektiv? Hur kan vi arbeta med mental energi och känslor för bättre livskvalitet för människor med autism?

Ur innehållet:
Relationens påverkan på hjärnan och interoceptiva upplevelser
Nära, trygga relationer och meningsfullhet på ett autismvänligt sätt
Den förutsägande hjärnan vid autism och de två beslutsfattande systemen
Känsloförståelse och känslostrategier med fokus på sammanhanget
Balans av mental energi som hjälp vid känsloreglering

Målgrupp

Alla som möter barn, ungdomar och vuxna med autism i sitt arbete, t ex personal inom förskola, grundskola, anpassad grundskola (inklusive gymnasium), inom omsorg (t ex LSS-verksamheter som boendestöd, DV och korttids) och motsvarande. Anhöriga.

Föreläsare

Peter Vermeulen, PhD, har arbetat med autism i över 30 år i Belgien och är en mycket uppskattad föreläsare internationellt. Han har skrivit över 15 böcker, flera av dem översatta till tio språk. Förra året kom den uppmärksammade boken Autism and The Predictive Brain. Absolute Thinking in a Relative World (2022). Peter pratar en lättförståelig engelska.
Gunilla Gerland har arbetat i över 25 år med handledning och utbildning kring autism i Sverige och internationellt, och har skrivit flera böcker i ämnet. Den mest kända är den självbiografiska boken En riktig människa som är översatt till nio språk. Gunilla har också engagerat sig i föreningen Sane och nätverk för barn med särskild begåvning.
Therese Waldenborg är leg arbetsterapeut med en masterexamen i kriminologi och har arbetat många år i olika typer av verksamheter för barn och vuxna med autism och/eller intellektuell funktionsnedsättning, i allt från särskola till rättspsykiatri. Arbetar sedan 2017 parallellt med handledning och utbildning i egen regi, ofta med fokus på utmanande beteenden, tydliggörande arbetssätt i olika former samt PERMA.
Nåkkve Balldin är socionom med gedigen erfarenhet av att arbeta med personer med neuropsykiatriska funktionshinder inom olika verksamhetsformer. Han har också erfarenhet av behandlingsarbete i familjer inom vilka någon eller några har neuropsykiatriska diagnoser. Han arbetar för närvarande som handledare, utbildare och föreläsare och är författare till kommande bok: Kognition, känsla & relation. Villkor för samtal.

Kostnad

Konferens i Malmö (genomfördes 1/12)

Priset inkluderar lunch och 2 fika på plats

Boka tidigt rabatt senast 15/10 2023

1 950 SEK exkl. moms per person
Anhörig/privatperson 1.900 SEK inkl. moms per person

Ordinarie pris från 16/10 2023

2.800 SEK exkl. moms per person
Anhörig/privatperson 2.100 SEK inkl. moms per person

Digital inspelning konferens 1/12 i Malmö

Vi spelade in föreläsningarna under den fysiska konferensen 1/12 i Malmö. Anmäl dig som digital deltagare så får du tillgång till inspelningen och kan se konferensen när det passar dig fram till 16/12. Licensen är individuell och gäller för en deltagare. Är ni fler som önskar se konferensen kontakta oss för grupprabatt. Epost: Info@pedagogisktperspektiv.se

Boka tidigt rabatt senast 15/10 2023

1.450 SEK exkl. moms per person
Anhörig/privatperson 1.400 SEK inkl. moms per person

Ordinarie pris från 16/10 2023

2.400 SEK exkl. moms per person
Anhörig/privatperson 1.900 SEK inkl. moms per person

För digitala deltagare erbjuder vi grupprabatt. För mer information kontakta oss på e-post: info@pedagogisktperspektiv.se

Om du avser delta i det digitala mötet så läs gärna vanliga frågor för mer information om hur du ansluter till ett Zoom-webbinarium.

Övrig information

Konferenslokal: Sankt Gertrud Konferens, Malmö (10 min promenad från Malmö Centralstation).
Digital direktsändning. Konferensen spelas också in och kan ses i efterhand mellan 3-16/12.

Konferensen är ett samarbete mellan Pavus Utbildning och Pedagogiskt Perspektiv

Anmälan

Vi tar endast emot skriftlig anmälan via hemsidan.

Denna händelse har redan varit och går inte längre att anmäla sig till. Se våra aktuella föreläsningar och utbildningar för att anmäla dig till dem