Föreläsning med Lena Nylander

Intellektuell funktionsnedsättning respektive autism, utmanande beteenden och psykisk sjukdom hos ungdomar och vuxna

Tisdag 3 Oktober 2023, 9:00 - 16:00 i Norrköping

Lena Nylander
Lena Nylander

Innehåll

Autism respektive intellektuell funktionsnedsättning/ID – vad innebär funktionsnedsättningarna? Kognitiva svårigheter vid ID respektive normalbegåvning. Psykiska sjukdomar (t ex depression, bipolär sjukdom, psykos/schizofreni, tvångssyndrom) hos personer med ID och/eller autism. Utmanande beteenden – vad kan ligga bakom? Bedömning och insatser. När behöver sjukvården kontaktas? Hur underlätta en vårdsituation?

Ungdomar och vuxna med autism och/eller intellektuell funktionsnedsättning/ID löper större risk än många andra grupper att drabbas av psykiska besvär, särskilt ångestsjukdomar och/eller depressioner. Ibland är symptomen på psykisk sjukdom svåra att känna igen och ibland är det kroppsliga besvär som utlöser utmanande beteenden. Trots svårigheter finns det möjligheter att erbjuda behandling som oftast har god effekt. Det finns också möjligheter att förebygga sjukdom eller utmanande beteenden.

Hur vanliga är symtom på psykisk sjukdom hos ungdomar/vuxna med autism och/eller ID? När kan psykisk sjukdom hos en person misstänkas? Hur förhåller sig ”beteendeproblem” till sjukdomssymtom? När ska man söka psykiatrin och hur behandlas psykisk sjukdom? Hur bemöta personer med autism och/eller ID och psykiska besvär? Friskvård – förebyggande av ohälsa.

Utrymme för deltagarnas frågor.

Målgrupp

Personal (inom kommunal, privat eller landstingsverksamhet) som i sitt arbete kommer i kontakt med ungdomar/vuxna med intellektuell funktionsnedsättning (med eller utan autism), utmanande beteenden och/eller psykisk ohälsa. Chefer i nämnda verksamheter. Anhöriga/närstående.

Lena Nylander är med. dr. och vuxenpsykiater med 40 års erfarenhet av kliniskt arbete, samt forskning och undervisning. Hon har arbetat med vuxna med autism och/eller intellektuell funktionsnedsättning inom ramen för psykiatrin sedan mitten av 1990-talet. Under några år var hon på deltid konsultläkare i Region Skånes vuxenhabilitering. Lena har disputerat på en avhandling om ADHD och autismspektrumtillstånd inom vuxenpsykiatrin. Hon är författare till flera vetenskapliga artiklar/skrifter. Hennes senaste bok (tillsammans med Mats Jansson) är ”I den bästa av världar. Intellektuell funktionsnedsättning och autism i gruppbostad enligt LSS”/Komlitt 2022. Sedan 2013 arbetar hon huvudsakligen i ett team för vuxna med intellektuell funktionsnedsättning och utmanande beteenden, samt med utredning av svårdiagnostiserade tillstånd. Lena har en son som har autism och intellektuell funktionsnedsättning.

Kostnad

Personal: 1700 kr exkl. moms. 200 kr rabatt vid anmälan senast 3 veckor innan föreläsningen. Anhöriga och personer med neuropsykiatrisk diagnos: 900 kr inkl. moms.

Två kaffepauser ingår. Lunch på egen hand.

Lokal

Louis de Geer Konsert & Kongress i Norrköping

Anmälan

Vi tar endast emot skriftlig anmälan via e-post eller hemsidan. Det går bra att anmäla fram till datum för föreläsningen (under förutsättning att det finns platser kvar).

Denna händelse har redan varit och går inte längre att anmäla sig till. Se våra aktuella föreläsningar och utbildningar för att anmäla dig till dem