Onlineföreläsning med Helene Tranquist

Tio perspektiv på autism

Fredag 1 April 2022 9:45-15:30, Online Webinar

Autism kan ge konsekvenser i vardagen på flera olika sätt vilket kan leda till att personen med diagnosen och dennes anhöriga kommer i kontakt med många professionella inom olika verksamhetsområden. Det kan leda till en risk för att oavsett hur skickliga de yrkesverksamma är inom sina kompetensområden så är det ingen som utgår från alla aspekter av personens tillvaro. Det kan i sin tur innebära lösryckta råd och metoder som ibland kan vara motstridiga och där personen själv, anhöriga och personal ska värdera hur giltiga de är för just den här personen i just dennes livssituation.

Den här föreläsningen vill understryka vikten av ett helhetstänkande som grund för stöd till en fungerande tillvaro för barnet, tonåringen eller den vuxna personen med autism genom att se på hur tio olika aspekter av diagnosen kan förenas i ett övergripande funktionellt perspektiv.

Obs! Innehållet i föreläsningen kan också gälla för andra neuropsykiatriska diagnoser.

Målgrupp

Alla som är intresserade av ämnet.

Kostnad

Personal: 1 300 kr exkl. moms. 200 kr rabatt vid anmälan senast 3 veckor innan föreläsningen. Anhöriga och personer med neuropsykiatrisk diagnos: 750 kr inkl. moms.

Typ av Evenemang

Föreläsningen arrangeras i form av ett s.k. webinar via videoplattformen Zoom. Föreläsningen sker alltså online via video. Läs gärna vanliga frågor för mer information om hur du ansluter till ett Zoom webinar.

Tid

Zoom-inloggning via skickad länk är 09.35. Föreläsningen börjar klockan 09.45 och slutar klockan 15.30. Se till att koppla upp dig och kom i ordning på utsatt tid.

Anmälan

Vi tar endast emot skriftlig anmälan via e-post eller hemsidan. Det går bra att anmäla fram till datum för föreläsningen (under förutsättning att det finns platser kvar).

coffee screen
Helene Tranquist är pedagog och hon arbetar som föreläsare/utbildare efter att under många år ha arbetat som pedagogisk ledare på en skola för elever med autism.

 

Denna händelse har redan varit och går inte längre att anmäla sig till. Se våra aktuella föreläsningar och utbildningar för att anmäla dig till dem