Att förstå sig själv och andra 

Seminarieserie online om mentalisering och ”inre kroppsuppfattning” (interoception) vid autism

Peter Vermeulen, Kelly Mahler, Rachael Thompson and Kim Clairy

I samarbete med Pavus utbildning

1/2, 8/2 och 15/2 2022 15:00 – 17:00, Online Webinar

Seminarierna hålls på engelska och livesänds på nedan angivna tider. De kan inte ses i efterhand. Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor till föreläsarna och det möjliggörs genom Zooms inbyggda funktion för Q&A (frågor och svar). Har du frågor om deltagande i seminariet? Läs gärna vanliga frågor eller kontakta oss på info@pedagogisktperspektiv.se.

Introduktion

Seminarieserien består av tre föreläsningar i webinarform om att förstå sig själv kroppsligt och psykologiskt, om intereception och mentaliseringsutveckling vid autism. Föreläsare är Peter Vermeulen, Kelly Mahler, Rachael Thompson and Kim Clairy. Föreläsningarna hålls på engelska.

• Tisdag 1 februari: Theory of (own) mind in autism
• Tisdag 8 februari: Interoception
• Tisdag 15 februari: Interoception and self-understanding: personal experiences

Mentalisering eller Theory of Mind, förmågan att härleda mentala tillstånd, handlar delvis om att förstå andras känslor och avsikter. Det är välkänt att det har en avgörande roll för de svårigheter och utmaningar som finns vid autism. Simon Baron Cohen och Uta Frith, båda välkända forskare, var de första att lägga fram att utvecklingen av Theory of Mind var påverkad vid autism. Det var på 80-talet och sedan dess har ett antal studier givit stöd till denna hypotes. En missuppfattning som förekommit är att personer med autism skulle sakna empati, så är inte fallet, däremot är det ofta svårt att lista ut vad som försiggår i någon annans huvud, andras tankar och känslor. Vilket förstås också gäller omvänt, neurotypiska människor har ofta svårt att förstå dem med autism.

Theory of Mind blir ofta på ett felaktigt sätt reducerat till “att förstå vad andra känner”. Det handlar också om att förstå sina egna tankar och känslor, ”theory of own mind”. Interoception är det sinne man uppfattar sig själv inifrån med, det handlar om signaler och sinnesintryck inifrån kroppen. Det har stor påverkan på flera områden i livet, som att reglera sitt beteende och sina känslor, psykisk hälsa och socialt samspel. Interoception har varit ett forskningsområde länge men det är först på senare tid som man börjar förstå hur man kan använda kunskapen praktiskt.

I den här webinarserien får deltagarna kunskap om ”theory of own mind” (att förstå sig själv), och de svårigheter som kan uppstå för personer med autism och andra tillstånd (exempelvis vid traumatiska erfarenheter), samt hur vi kan hjälpa individer med autism och andra tillstånd att få bättre kontakt med sin egen kropp och få en bättre förståelse av sig själva. Deltagaren får ta del av både professionell kunskap och erfarenhet, forskning och personliga erfarenheter från personer med autism.

Föreläsning 1. Theory of (own) mind in autism

Datum: Tisdag 1:a februrari | Föreläsare: Peter Vermeulen

• What is Theory of Mind? History of the concept.
• What is the evidence for Theory of Mind difficulties in autism?
• Theory of Mind and the autistic cognition – a predictive coding perspective
• Theory of Mind or Prediction of Mind? Theory or intuition of Mind?
• Theory of Own Mind
• Theory of Own Mind: what are the difficulties in autism?
• Foundation of a good Theory of Own Mind: interoception

 

Peter Vermeulen

Peter Vermeulen har arbetat med autism i över 30 år i Belgien och är en mycket uppskattad föreläsare internationellt. Han har skrivit över 15 böcker, flera av dem översatta till tio språk. Peter pratar en lättförståelig engelska och föreläser med både värme och humor.

Föreläsning 2. Interoception

Datum: Tisdag 8:e februrari | Föreläsare: Kelly Mahler

• What is interoception?
• Interoception, Self-Understanding & Theory of Own Mind
• Interoception, Co-Regulation & Self-Regulation
• Interoception & Social connection
• Practical, evidence-based tips for nurturing interoceptive understanding

Kelly Mahler är arbetsterapeut och fil. dr. Kelly är knuten till Elizabethtown College i Pennsylvania och Misericordia University, Dallas. Hon är forskningsledare för flera projekt som rör interoception, självreglering, trauma och autism. Kelly är en uppskattad föreläsare och har skrivit flera handböcker, bland annat The Interoception Curriculum: A Step-by-Step Framework for Developing Mindful Self-Regulation som används i 30 länder.

Föreläsning 3. Interoception and self-understanding: personal experiences

Datum: Tisdag 15:e februrari | Föreläsare: Rachael Thompson and Kim Clairy

• Masking and the development of self-identity
• Emotional identification, evaluation and expression.
• Social and emotional reciprocation and a sense of connection to others
• Developing own IA and its role in understanding emotions of others
• Asking the right questions–‘Help me help you so we can understand my experiences’
• Understanding own autism traits, developing interoceptive awareness, and creating systems to communicate needs-it's all about self-awareness, self-acceptance, and self-advocacy

Rachael Thompson

Rachael Thompson har en masterutbildning i arbetsterapi och är certifierad sensory integration-terapeut. Kelly som själv har autism är chef för Cairn Education, en verksamhet som arbetar med stöd till unga människor med autism. Kelly använder både personliga och yrkesmässiga erfarenheter när hon föreläser om hur bearbetning av sinnesintryck (sensory processing) påverkar
psykisk hälsa, relationer och känsloreglering.

 

Kim Clairy

Kim Clairy är arbetsterapeut, författare och föreläsare med en särskild förståelse för och kunskap om autism, adhd, ätstörningar och SPD (sensory proccessing disorder) från insidan. Kim fick alla dessa diagnoser vid fyra års ålder och har övervunnit många hinder, bland annat ett samhälle som menade att hon hade så svår autism att hon måste bo på en institution.

Kostnad

Kostnad för hela seminarie-serien. Det går inte att boka endast ett av seminarierna.

Före 31/12 2021: 900 kr ex moms (1125 kr ink moms)

1/1- 2022: 1200 kr ex moms (1500 kr ink moms)

Plats & Tid

Online-seminarium via mötestjänsten Zoom. Se vanliga frågor för mer information om hur det går till att delta i webinar.

Zoom-inloggning via skickad länk är 14.55 vid varje tillfälle. Föreläsaren kommer att börja föreläsningen klockan 15.00. Föreläsningen inklusive frågestunden slutar klockan 17:00.

Deltagaren bör ha en dator med bra internetuppkoppling och ljud. Länk skickas ut till anmälda deltagare cirka en vecka före webbinariet, länken är personlig. Se till att koppla upp dig och kom i ordning på utsatt tid.

Föreläsningen hålls på engelska och kan inte ses i efterhand.

Anmälan

Anmälan är bindande (vid förhinder kan platsen överlåtas till annan person) och registreras i inkommande ordning. Bekräftelse skickas med e-post. Det går bra att anmäla fram till 31/1 2022. Vi tar endast emot skriftlig anmälan via e-post eller hemsidan.

OBS! Ange korrekt fakturaadress. Om fakturaadressen inte är korrekt registreras inte anmälan. Vi skickar E-faktura till offentlig sektor och ni måste ange OPERATÖR/GLN-kod eller PEPPOL-id.

Denna händelse har redan varit och går inte längre att anmäla sig till. Se våra aktuella föreläsningar och utbildningar för att anmäla dig till dem