fb

Material för PEP-3 mars 2024

Datum: 20:e – 21:a mars 2024 kl 09.00 – 17.00. Utbildare: Anneli Hård och Linda Petersson-Bloom


Innehåll

Onsdag 20/3 2024, kl. 9.00-17.00

Presentation/start dag 1: kl. 9.00

Fika 10.00-10.30

Lunch kl.12.10-13.00 

Fika kl. 15.00-15.30

Avslut kl. 17.00

Torsdag 21/3 2024, kl. 9.00-17.00

Start dag 2: kl. 9.00

Fika 10.00-10.30

Lunch kl.12.00-13.00

Fika kl. 15.00-15.30

Avslut kl. 17.00

Innehåll under dagarna:

Under utbildningsdagarna varvas föreläsningar, gruppdiskussioner och praktiskt arbete. Utbildningen innehåller följande moment

• Presentation

• Om autism

• Vad är TEACCH

• Bakgrund och historik 

• Introduktion PEP-3

• Innehåll PEP-3

• Utvecklingsbedömning

• Deltest avvikande beteende

• Vårdnadshavares rapport

• Förberedelse och genomförande

• Administration

• Lära känna materialet

• Praktiskt arbete med bedömning

• Tolka och delge resultat


Material

1. PEP-3 Åhörarkopior 2024

2. Justin:

Testledarens Bedömnings- och summeringshäfte, ej färdigifyllt

Testledarens bedömnings- och summeringshäfte, färdigt

3. PEP-3 exempel Justin- Rapport från vårdnadshavare. Svarshäfte. PEP-3 bedömning Justin

4. Stöd och strategier för testledaren

5. Översikt deltest

6. PEP-3 Svarshäfte

7. PEP-3 Rapport från vårdnadshavare

8. PEP-3 Testledarens bedömnings- och summeringshäfte

9. PEP-3 Guide till administration av uppgifterna

10. PEP-3 Bilderbok

Information om att beställa PEP3 material

Artikel – PEP-3 Bedömning av färdigheter och beteenden hos barn med autism (Anneli Hård)

Utvärdering

Vänligen besvara vår mycket korta utvärdering efter genomgången utbildning, tack!

Till utvärderingen.