fb

Vardagsstöd 1 – För personer med autism, adhd och andra kognitiva funktionsnedsättningar (PDF)

149kr

Kategori:

Beskrivning

Titel: Vardagsstöd 1 för personer med autism, adhd och andra kognitiva funktionsnedsättningar. Ett kartläggningsmaterial om vad man behöver stöd med i vardagen

Författare: Anna Sjölund

Utgivningsår: 2023
Bandtyp: PDF
ISBN: 527-5783-3

Webshop Pris: 149 kr inkl. moms.

Den här boken är utformad för att personer med autism, adhd och andra kognitiva funktionsnedsättningar ska kunna få det stöd i vardagen som motsvarar deras behov och önskemål.

Boken innehåller sidor för kartläggning av stödbehov inom flera vardagliga områden och för planering av mål och stödets utformning. Den är tänkt att användas av personal tillsammans med personen med autism, adhd och andra kognitiva funktionsnedsättningar vid till exempel pedagogisk planering, genomförandeplaner och biståndsbedömning. 

Sedan den första upplagan 2001 har mycket hänt i vår omvärld. Idag görs de flesta bankärenden på nätet, bussremsor har bytts ut till busskort och/eller appar för biljettköp etc. När vår omvärld förändras behöver material uppdateras. Av den anledningen har Vardagsstöd uppdaterats och heter nu Vardagsstöd 1, men syftet att kartlägga vad man behöver stöd med i sin vardag är oförändrat.

När omvärlden förändras kan material också behöva kompletteras. En kompletterande bok, Vardagsstöd 2  har därför skrivits tillsammans med Anna Planting Gyllenbåga, som har autism och adhd och lång erfarenhet av att ta emot vardagsstöd. I Vardagsstöd 2 kartlägger man vilka stödfunktioner hjälpare behöver använda, och när den används tillsammans med denna bok ger det en helhetsbild av hur vardagsstödet runt huvudpersonen behöver utformas.

Böckerna om Vardagsstöd är utformade för att huvudpersonen ska kunna vara delaktig i kartläggningen och planeringen av sitt vardagsstöd. Min förhoppning är att det ska hjälpa många huvudpersoner att göra sina röster hörda och kunna sätta ord på vad de behöver stöd med i sin vardag, och samtidigt underlätta arbetet med kartläggning och planering av stödinsatser för huvudpersonens omgivning.

 

Om författaren:

Anna Sjölund är beteendevetare, handledare i socialt arbete och har grundläggande psykoterapiutbildning i KBT och hon har lång erfarenhet av arbete med personer med autism och närliggande funktionsnedsättningar