fb

Tio perspektiv på autism

Uppdragsföreläsning med Helene Tranquist

Tio perspektiv på autism

Välj själv tid och dag för er egen föreläsning

Innehåll

Autism kan ge konsekvenser i vardagen på flera olika sätt vilket kan leda till att personen med diagnosen och dennes anhöriga kommer i kontakt med många professionella inom olika verksamhetsområden. Det kan leda till en risk för att oavsett hur skickliga de yrkesverksamma är inom sina kompetensområden så är det ingen som utgår från alla aspekter av personens tillvaro. Det kan i sin tur innebära lösryckta råd och metoder som ibland kan vara motstridiga och där personen själv, anhöriga och personal ska värdera hur giltiga de är för just den här personen i just dennes livssituation.

Den här föreläsningen vill understryka vikten av ett helhetstänkande som grund för stöd till en fungerande tillvaro för barnet, tonåringen eller den vuxna personen med autism genom att se på hur tio olika aspekter av diagnosen kan förenas i ett övergripande funktionellt perspektiv.

Obs! Innehållet i föreläsningen kan också gälla för andra neuropsykiatriska diagnoser.

Målgrupp

Alla som är intresserade av ämnet.

Föreläsare

Helene Tranquist är pedagog och hon arbetar som föreläsare/utbildare efter att under många år ha arbetat som pedagogisk ledare på en skola för elever med autism.

Kostnad

Kontakta Pedagogiskt Perspektiv för prisuppgift.

Föreläsningen/utbildningen ges på uppdrag fysiskt på vald ort. Resekostnader tillkommer.

Föreläsningen kan också ges i form av ett webinar/online via videoplattformen Zoom. Teknisk support ingår. Inga resekostnader tillkommer.

Övrig information

Föreläsningen arrangeras i form av ett webbinarium via videoplattformen Zoom. Föreläsningen sker alltså online. Läs gärna vanliga frågor för mer information om hur du ansluter till ett Zoom-webinar.

Anmälan

Skicka e-post till info@pedagogisktperspektiv.se vid frågor och för att köpa in uppdragsutbildningen.