fb

Utbildning om PEP-3

Uppdragsutbildning med Anneli Hård och Linda Petersson-Bloom

Utbildning om PEP-3

Välj själv tid och dag för er egen utbildning

Anneli Hård och Linda Petersson-Bloom
Anneli Hård och Linda Petersson-Bloom

Innehåll

Det här är en 2,5-dags grundutbildning som innehåller: presentation av PEP-3 (Psychoeducational Profile – Third Edition), genomgång av administration och bedömning, tolkning av resultatet och användning av PEP-3 som underlag för pedagogisk planering.

PEP-3 är ett bedömningsinstrument som är utarbetat inom TEACCH-programmet och det används för att ge föräldrar och personal till barn med autismspektrumtillstånd information om barnets förmågor och sätt att lära inom olika utvecklingsnivåer. Bedömningsresultatet ger en grund till en individuell pedagogisk plan.

PEP-3 är tänkt att användas för barn med en utvecklingsålder upp till 7 år. Läs mer om PEP-3 bedömningen i artikel (nr 30) pedagogisktperspektiv.se/artiklar

Material som är översatt till svenska och som ingår i utbildningen:

  • Guide till administration av uppgifterna
  • Testledarnas bedömnings- och summeringshäfte
  • Rapport från vårdnadshavare
  • Svarshäfte
  • Bilderbok

PEP-3 manualen är inte översatt till svenska och ingår inte i utbildningen. Den amerikanska manualen och testmaterialet kan beställas från Hogrefe Psykologiförlaget i Sverige. Leveranstid och pris på förfrågan.

Under utbildningen kommer det finnas material och manual att låna.

Målgrupp

Yrkesverksamma som arbetar med bedömningar och pedagogiskt arbete med barn med autism.

Föreläsare

Anneli Hård är specialpedagog och arbetar som rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Tidigare arbetade hon som biträdande rektor på grundskolan, inom centrala elevhälsan och på barn- och ungdomshabiliteringen i Region Skåne. Anneli håller tillsammans med Linda Petersson i utbildningar om bedömningsinstrument Psychoeducational Profile, third edition (PEP-3), som är utarbetat inom TEACCH-programmet, North Carolina USA.

Linda Petersson-Bloom är lektor vid Kristianstad Högskola och har disputerat med avhandlingen ”Equity in Education for Autistic students – Professional Learning to Accommodate Inclusive Education”. Linda har tidigare arbetat på Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM ) och som specialpedagog inom grundskola, anpassad grundskola och förskola. Linda har tidigare varit kursledare på Utbildningscenter Autism och hon är certifierad PEP3-utbildare. Linda bor i Malmö.

Tid

2,5 dagar. Datum och tid efter överenskommelse med kursledarna.

Kostnad

Kontakta Pedagogiskt Perspektiv för prisuppgift.

Utbildningen ges på uppdrag fysiskt på vald ort. Resekostnader tillkommer.

Anmälan

Skicka e-post till info@pedagogisktperspektiv.se vid frågor och för att köpa in uppdragsutbildningen.