fb

UTBILDNINGSPAKET Vardagsstöd

Utbildningspaket med Anna Sjölund och Anna Planting Gyllenbåga

UTBILDNINGSPAKET Vardagsstöd

Bok och föreläsning

Erbjudande

Bok med uppföljande föreläsning och diskussion med författarna Anna Sjölund och Anna Planting Gyllenbåga.

Vardagsstöd är en praktiskt orienterad halvdagsföreläsning där du får perspektiv både inifrån och utifrån på hur vardagen kan upplevas, vad som kan göra den svårhanterlig och på hur du tillsammans med huvudpersonen kan identifiera och utforma vardagsstöd.

Materialet innehåller sidor för kartläggning av stödbehov inom flera vardagliga områden och för planering av mål och stödets utformning. Den är tänkt att användas av personal tillsammans med personen med autism, adhd och andra kognitiva funktionsnedsättningar vid till exempel pedagogisk planering, genomförandeplaner och biståndsbedömning.

Vardagsstöd 1 – För personer med autism, adhd och andra kognitiva funktionsnedsättningar är ett kartläggningsmaterial om VAD man behöver stöd med i vardagen.
Vardagsstöd 2 – För personer med autism, adhd och andra kognitiva funktionsnedsättningar är ett kartläggningsmaterial om HUR man behöver stöd i vardagen.

Tillsammans bildar böckerna om vardagsstöd en helhet av vilket vardagsstöd man behöver och hur stödinsatser kring det bäst utformas. Båda böckerna är utformade för att kunna användas tillsammans med huvudpersonen.

Författarnas förhoppning är att det ska hjälpa många huvudpersoner att göra sina röster hörda och kunna sätta ord på vad de behöver stöd med i sin vardag, och samtidigt underlätta arbetet med kartläggning och planering av stödinsatser för huvudpersonens omgivning.

Målgrupp

Föreläsningen riktar sig till alla med intresse för kvalitet i LSS-boende – chefer, personal, närstående/företrädare, LSS-handläggare med flera.

Föreläsare

Anna Sjölund är beteendevetare och handledare och Anna Planting Gyllenbåga är författare och ordkonstnär med egen erfarenhet av att leva med autism och adhd. De har tillsammans skrivit om Vardagsstöd.

Anna Sjölund & Anna Planting Gyllenbåga

Utbildningspaket

Om man önskar köpa Vardagsstöd 1 och Vardagsstöd 2 så erbjuder vi ordinarie paketpris 360 kr inklusive moms och ytterligare 25% rabatt per bok i samband med bokad halvdagsföreläsning med böckernas författare Anna Sjölund och Anna Planting Gyllenbåga.

Det går också att enbart boka in föreläsningen/webinar. I Stockholm med omnejd går det också att boka in fysiskt uppdrag på plats i verksamheten.

Kostnad – Inköp böcker i samarbete med Pedagogiskt Perspektiv

270 kr per bokpaket (Vardagsstöd 1 och 2) exkl. moms och frakt (ca 25% lägre pris än ute i handeln). Bokmoms 6% och fraktkostnad tillkommer.

OBS! Gäller vid beställning av minst 10 böcker. Böckerna distribueras och faktureras av Logistikteamet i Örebro.

Kostnad – webinar inkl. frågestund

29 000 kr ex moms (3 h) Föreläsning/uppföljande diskussion ONLINE i digital form via plattformen Zoom.

Teknisk support ingår. Inga rese- eller hotellkostnader tillkommer.

Anmälan

Skicka e-post till info@pedagogisktperspektiv.se vid frågor och för att boka in webbinarium och/eller ett utbildningspaket.