fb

Vad främjar psykisk hälsa hos elever med neuropsykiatriska diagnoser?

Uppdragsföreläsning med Susanne Bejerot

Vad främjar psykisk hälsa hos elever med neuropsykiatriska diagnoser?

Välj själv tid och dag för er egen föreläsning

Susanne Bejerot. Fotograf: Håkan Risberg

Innehåll

Undervisningen på lärarhögskolorna har hitintills inte inkluderat utbildning om vad psykiatriska problem hos barn innebär för barnet och dess omgivning, först nu ska det ingå som ett obligatoriskt moment på lärosätena. Det finns redan en gedigen kunskap sprungen ur vetenskap om hur barn och unga med så kallade psykiatriska funktionsnedsättningar fungerar, vad deras nedsättningar består i och varför de reagerar som de gör. När vi har fått den kunskapen till livs, kan vi bidra till en förbättrad psykisk hälsa för dessa barn, i och utanför skolan, utan att behöva lämna lärarrollen.

Föreläsningen tar bland annat upp:

  • På vilka grundvalar baseras en psykiatrisk diagnos och vad innebär Essencebegreppet?
  • Vad kännetecknar knepiga beteenden hos elever med autismspektrumtillstånd, ADHD, ADD, OCD, Tourette och PANS?
  • Vilka underliggande svårigheter kan föreligga ”under ytan”?
    Högbegåvning, särbegåvning, svagbegåvning och intellektuell funktionsnedsättning
  • Riskfaktorer för mobbning och skolvägran
  • Styrkor som kan finnas hos barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
  • Hur kan vi bäst förhålla oss till eleverna (och föräldrarna) och strategier som finns att tillgå
  • Diskussion

Målgrupp

Personal inom grundskola och gymnasieutbildning.

Föreläsare

Susanne Bejerot är professor i psykiatri, universitetslärare, psykiater och legitimerad psykoterapeut. Hon har arbetat med barn och vuxna med framförallt tvångssyndrom (OCD), ADHD och autismspektrumstillstånd i över 30 års tid. Tillsammans med kollegor har hon byggt upp utrednings- och behandlingsenheter för OCD, autism och ADHD samt verksamhet riktad mot personer med intellektuell funktionsnedsättning kombinerad med allvarliga beteendestörningar i Stockholmsregionen. Hennes forskningsområde innefattar bl.a. forskning kring OCD/PANS/PANDAS, riskfaktorer för mobbing, KBT för personer med autism, och inflammation som bidragande orsak till psykisk ohälsa. Hon har publicerat ett åttiotal vetenskapliga artiklar och flera böcker inom det psykiatriska fältet genom åren, och var en av projektledarna för Kognus, ett omfattande utbildningsprogram i psykiatri som löpte mellan 2009-2014. Hon var också en av grundarna till patientföreningen OCD-föreningen Ananke och har belönats med Autism och Aspergerförbundets pusselpris för sina insatser för målgruppen.

Kostnad

Kontakta Pedagogiskt Perspektiv för prisuppgift.

Föreläsningen/utbildningen ges på uppdrag fysiskt på vald ort. Resekostnader tillkommer.

Föreläsningen kan också ges i form av ett webinar/online via videoplattformen Zoom. Teknisk support ingår. Inga resekostnader tillkommer.

Anmälan

Skicka e-post till info@pedagogisktperspektiv.se vid frågor, prislista och för att boka in en uppdragsföreläsning/onlineföreläsning.