Konferens Malmö, 6 december 2024, kl 09:00 - 16:00

Autism och adhd – Meningsfullhet och motivation i lärande, på rast och fritid

Delta på plats eller via livesänt webbinarium online

Föreläsare konferens 6:e oktober 2024

Innehåll

Välkommen till en konferens för dig som i arbetet möter barn och ungdomar med autism och adhd. Under dagen får du bland annat kunskap om hur kognition och meningsfullhet hänger samman, hur du kan arbeta med motstånd och öka motivation i skolan och hemma, samt skapa meningsfull rastaktivitet för barn och unga med autism. Deltagarna har möjlighet att ställa frågor under den gemensamma frågestunden med alla föreläsare i slutet av dagen.

Program

Föreläsningar

Föreläsning 1
Motivation – att skapa och bibehålla meningsfullhet

Ur innehållet:

 • Motivation och meningsfullhet, hur hänger det ihop?
 • Meningsfullhet och kognition, vilka blir konsekvenserna vid autism och adhd?
 • Vad händer i hjärnan när vi upplever meningsfullhet?
 • Hur skapa meningsfullhet i mindre meningsfulla sammanhang?  Konsekvenser vid npf?
 • Relationer och meningsfullhet.
 • Vikten av att känna sig kompetent: att arbeta med framgångssamtal vid npf.

Föreläsning 2
Förstå och arbeta med motstånd och öka motivation hos barn och unga med autism
Observera att föreläsningen är på engelska!

Barn och ungdomar gör inte alltid det föräldrar och lärare ber dem om. Det är inte annorlunda för barn med autism. Men motstånd kan ha en annorlunda betydelse eller andra orsaker vid autism. Under den här föreläsningen får du en översikt över olika typer av motstånd baserat på självbestämmandeteorin (self-determination theory, SDT), du får lära dig skillnaden mellan amotivation, revolterande och reflekterande motstånd och vad det kan innebära i klassrummet och hemma. Genom praktiska exempel får du veta vad du kan göra för att arbeta med motstånd på ett förebyggande, autismvänligt och stödjande sätt.

Ur innehållet:

 • Is making things more fun or easy really motivating in the long run?
 • Overcoming obstacles on the way to success.
 • Making a learning process visual in a motivating, honest and autism-friendly way.
 • Offering different types of choices: how a stressful action can become motivating.
 • Becoming a companion on a journey to a meaningful life.

Föreläsning 3
Skolgårdspedagogik för lärande och delaktighet

Ur innehållet:

 • Uppbyggnad av rastverksamhet.
 • Utformande av rastaktiviteter.
 • Barn med autism på rasten.
 • Normkritiskt arbete.
 • Elevernas delaktighet och ansvar.

Föreläsare

Nåkkve Balldin är socionom med gedigen erfarenhet av att arbeta med personer med neuropsykiatriska funktionshinder inom olika verksamhetsformer. Han har också erfarenhet av behandlingsarbete i familjer inom vilka någon eller några har neuropsykiatriska diagnoser. Nåkkves bok ”Prata så att jag begriper! Kognition, känsla och relation i professionella samtal” utkommer på Studentlitteratur i augusti. Han arbetar för närvarande som utbildare, föreläsare och handledare..
Kobe Vanroy från Belgien är lärare och har lång erfarenhet av att arbeta i särskilda undervisningsgrupper för elever med autism. Han är utbildningsansvarig på den Flamländska Autismföreningen i Belgien. Kobe arbetar också vid University College UCLL i Belgien där han är kopplad till institutionerna för pedagogik och välfärd. 2022 utbildade han sig i lösningsfokuserad vägledning vid Korzybski International Institute och hans bok ”What Really Works for Children with Autism” utkommer på engelska i augusti 2024.
Gustav Sundh har i 21 års tid arbetat med barn och ungdomar i fritidsverksamhet. Under de senaste 12 åren har han fokuserat på inkluderande arbete på skolgården. Han fick 2016 priset ”årets lärare i Stockholms Stad”, 2017 blev han av Lärarförbundet utsedd till ”årets lärare i fritidshem. 2020 fick han Svenska Barnidrottspriset. Gustav är även författare till två böcker i ämnet; ”Nyckeln till skolgårdens lärande” och ”Berättelser från skolgårdens lärande”.

Kostnad

På plats i Malmö

Priset inkluderar lunch och 2 fika på plats

Boka tidigt rabatt senast 15/10 2024

2.400 SEK exkl moms per person

Anhörig/privatperson 1.900 SEK inkl moms per person

Ordinarie pris från 16/10 2024

2.900 SEK exkl moms per person

Anhörig/privatperson 2.100 SEK inkl moms per person

Livesänt webbinarium

Du deltar via Zoom i realtid.

Boka tidigt rabatt senast 15/10 2024

2.000 SEK exkl moms per person

Anhörig/privatperson 1.400 SEK inkl moms per person

För digitala deltagare erbjuder vi grupprabatt. För mer information kontakta oss på e-post: info@pedagogisktperspektiv.se

Ordinarie pris från 16/10 2024

2.500 SEK exkl moms per person

Anhörig/privatperson 1.900 SEK inkl moms per person

För digitala deltagare erbjuder vi grupprabatt. För mer information kontakta oss på e-post: info@pedagogisktperspektiv.se

Övrig information

Konferenslokal: Sankt Gertrud Konferens, Malmö. 10 minuter promenad från Malmö tågstation.

Om du avser delta i det digitala mötet så läs gärna vanliga frågor för mer information om hur du ansluter till ett Zoom-webbinarium.

Konferensen är ett samarbete mellan Pavus Utbildning och Pedagogiskt Perspektiv.

Anmälan

Vi tar endast emot skriftlig anmälan via anmälningsformuläret på hemsidan. Sista anmälningsdatum 29/11 2024.

Välj ett alternativ