Konferens fredag 6/10, 2023, kl 09:00 - 17:00

Känslor, stress och trauma vid autism och adhd

Delta på plats i Stockholm eller digitalt som livesänt webbinarium.

Konferens 6 okt 2023 - Bild på föreläsarna.

Innehåll

Vilka psykologiska behandlingar kan hjälpa människor med adhd och autism? Hur kan vi förstå svårigheterna att reglera känslor och självskadebeteende? Hur ser evidensläget ut för psykologisk behandling vid adhd, hur kan man behandla stress vid autism och hur anpassar man traumabehandling vid NPF? Under den här konferensen får du kunskap både ur ett egenupplevt perspektiv och från forskare och kliniskt verksamma med stor erfarenhet på sina områden. Deltagarna har möjlighet att ställa frågor under de moderatorledda frågestunderna.

Komplett inbjudan/information (PDF)

Program

Konferens 2023 schema

Föreläsare

Nicole Wolpher är socionom med grundläggande utbildning i psykoterapi samt certifierad bildterapeut. Hon lever med adhd samt har arbetet och engagerat sig i brukarrörelsen sedan 2009 med fokus på frågor kring neuropsykiatri och självskadebeteende. I boken Navigera genom stormarna, som tagits fram i Attention Stockholms projekt Stöd i vardagen, har hon intervjuat kliniker och forskare om känslor och NPF.
Maria Bühler är leg. psykolog och specialist i klinisk psykologi /neuropsykologi. Maria har arbetat med utredningar av barn och unga, utbildning och handledning till personal. Maria har även arbetat med föräldrastöd och individuella samtal med barn och unga med NPF. Maria har skrivit boken Flickor med autism och adhd (Studentlitteratur 2020) och är medförfattare till bland annat boken Lågaffektivt bemötande och problematisk skolfrånvaro (Studentlitteratur 2018).
Berkeh Nasri är leg. psykolog och medicine doktor i psykologi. De senaste tio åren har Berkeh i huvudsak arbetat med att utveckla och beforska psykologisk behandling för vuxna med adhd. Hon driver också sedan ett par år en specialistklinik för adhd i Stockholm (Leira Therapeutics) som i samarbete med Karolinska Institutet Innovations AB fokuserar på att utveckla och sprida evidensbaserad digital behandling för adhd i alla åldrar.
Ulla Thorslund är leg. psykolog, konsult och handledare. Ulla har över 20 års erfarenhet av barn och unga som uppvisar problemskapande beteende, som agerar ut i våld och/eller sexuellt våld, som utsätter andra eller blir utsatta själva. Ulla har kompetens inom området NPF/trauma, lågaffektivt bemötande och om traumamedveten omsorg.
Johan Pahnke är leg. psykolog och har nyligen disputerat på temat acceptance and commitment therapy (ACT) och autism. Johans huvudområde är stress hos ungdomar och vuxna på autismspektrumet. Han har utvecklat metoden NeuroACT som är anpassad stresshantering vid NPF.
Gunilla Gerland är konferensens moderator. Gunilla har arbetat i över 25 år med handledning och utbildning kring autism, och skrivit flera böcker i ämnet.

Kostnad

Konferens i Stockholm

Priset inkluderar lunch och 2 x fika på plats

Boka tidigt rabatt

Rabatterat pris vid bokning senast 30/4 2023
2.400 SEK exkl moms per person
Anhörig/privatperson 1.900 SEK inkl moms per person 

Ordinarie pris från 1/5 2023

2.800 SEK exkl moms per person
Anhörig/privatperson 2.100 SEK inkl moms per person

Livesänt webbinarium

Du deltar via Zoom i realtid

Boka tidigt rabatt

Rabatterat pris vid bokning senast 30/4 2023
2.000 SEK exkl moms per person
Anhörig/privatperson 1.600 SEK inkl moms per person

För digitala deltagare erbjuder vi grupprabatt. För mer information kontakta oss på e-post: info@pedagogisktperspektiv.se

Ordinarie pris från 1/5 2023

2.400 SEK exkl moms per person
Anhörig/privatperson 1.900 SEK inkl moms per person 

För digitala deltagare erbjuder vi grupprabatt. För mer information kontakta oss på e-post: info@pedagogisktperspektiv.se

Övrig information

Konferenslokal: Sveavägen 41, Stockholm (nära T-bana Hötorget/15 min promenad från Stockholm Centralstation). 

Konferensen är ett samarbete mellan Pavus Utbildning och Pedagogiskt Perspektiv

Om du avser delta i det digitala mötet så läs gärna vanliga frågor för mer information om hur du ansluter till ett Zoom-webbinarium.

Anmälan

Vi tar endast emot skriftlig anmälan via hemsidan eller e-post. Sista anmälningsdatum 4/10.

Denna händelse har redan varit och går inte längre att anmäla sig till. Se våra aktuella föreläsningar och utbildningar för att anmäla dig till dem