• Tio perspektiv på autism

  Föreläsning med kl. , Autism påverkar en person på många sätt vilket kan leda till att personen själv och dennes anhöriga kommer i kontakt med flera professionella inom olika verksamhetsområden. Det ger en risk för att oavsett hur skickliga de yrkesverksamma är inom sitt kompetensområde så är det ingen som ser hela personen i hela sin vardag. Det kan i sin tur leda till lösryckta råd och metoder som personen själv, anhöriga och personal ska värdera hur väl de de verkligen bidrar till bästa möjliga hjälp för personen. För att förstå vikten av att utgå från hela personen i hela sina vardag som grund för stöd till en fungerande tillvaro…

  Kommentarer inaktiverade för Tio perspektiv på autism
 • Tio perspektiv på autism

  Föreläsning med kl. , Autism påverkar en person på många sätt vilket kan leda till att personen själv och dennes anhöriga kommer i kontakt med flera professionella inom olika verksamhetsområden. Det ger en risk för att oavsett hur skickliga de yrkesverksamma är inom sitt kompetensområde så är det ingen som ser hela personen i hela sin vardag. Det kan i sin tur leda till lösryckta råd och metoder som personen själv, anhöriga och personal ska värdera hur väl de de verkligen bidrar till bästa möjliga hjälp för personen. För att förstå vikten av att utgå från hela personen i hela sina vardag som grund för stöd till en fungerande tillvaro…

  Kommentarer inaktiverade för Tio perspektiv på autism
 • Grundkurs i psykiatri

  Utbildning med – , Det här är en tvådagars intensivkurs där deltagarna utbildas i hur psykiska funktionsnedsättningar och sjukdomar tar sig uttryck, vad man ska tänka på i bemötandet av personer med psykisk sjukdom och funktionsnedsättning och vilka behandlingar som anses verksamma. Deltagarna kommer att få ta del av fallbeskrivningar liksom nedslag i den senaste forskningen. Utbildningen ges av två mycket erfarna föreläsare och kliniker. Följande områden kommer att belysas: • Vad är en psykiatrisk diagnos? • Social ångest och tvångssyndrom/OCD • Paniksyndrom, generaliserat ångestsyndrom, PTSD och specifika fobier • Psykologiska behandlingar • Kost och psykisk hälsa • ADHD/ADD och Tourette syndrom • Intellektuell funktionsnedsättning • Läkemedelsbehandling & missbruk • Depression • Autismspektrumstillstånd • Bipolär sjukdom •…

  Kommentarer inaktiverade för Grundkurs i psykiatri
 • PEP-3

  Utbildning med – , Dag 1: kl. 10-16, dag 2: kl. 9-16, dag 3: kl. 9-15 Det här är en tredagars grundutbildning som innehåller: presentation av PEP-3 (Psychoeducational Profile – Third Edition), genomgång av administration och bedömning, tolkning av resultatet och användning av PEP-3 som underlag för pedagogisk planering. PEP-3 är ett bedömningsinstrument som är utarbetat inom TEACCH-programmet och det används för att ge föräldrar och personal till barn med autismspektrumtillstånd information om barnets förmågor och sätt att lära inom olika utvecklingsnivåer. Bedömningsresultatet ger en grund till en individuell pedagogisk plan. PEP-3 är tänkt att användas för barn med en utvecklingsålder upp till 7 år. Läs mer om PEP-3 bedömningen…

  Kommentarer inaktiverade för PEP-3
 • Intellektuell funktionsnedsättning, autism, utmanande beteenden och psykisk ohälsa

  Föreläsning med , Ur innehållet: Intellektuell funktionsnedsättning, med respektive utan samtidig autism. Diagnoskriterier enligt DSM-5. Levnadsomständigheter, behov och rättigheter. Utmanande beteenden – vad kan ligga bakom? Bedömning och insatser. När behöver sjukvården kontaktas? Hur underlätta en vårdsituation? Psykiska sjukdomar t.ex. depression, bipolär sjukdom, psykos/schizofreni, ångestsyndrom. Utrymme för deltagarnas frågor. Hur vanliga är symtom på psykisk sjukdom hos vuxna med intellektuell funktionsnedsättning? När kan psykisk sjukdom hos en person med intellektuell funktionsnedsättning misstänkas? Hur förhåller sig ”beteendeproblem” till sjukdomssymtom? När ska man söka psykiatrin och hur behandlas psykisk sjukdom? Hur bemöta personer med intellektuell funktionsnedsättning och psykiska besvär? Friskvård – förebyggande av ohälsa. Ungdomar och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning löper större…

  Kommentarer inaktiverade för Intellektuell funktionsnedsättning, autism, utmanande beteenden och psykisk ohälsa
 • ComFor-2 (Forerunners in Communication)

  Utbildning om – , Utbildningens innehåll: Teoretisk grund, syfte, målgrupp, genomförande, tolkning och användning av bedömningsresultat. Utbildningen är på svenska. Manual (svensk översättning 2017) och testmaterial finns att köpa på Hogrefe förlag: https://www.hogrefe.se/Klinisk-psykologi/Utveckling-och-begavningstest/Comfor-2/ Läs mer om ComFor: https://ppw.kuleuven.be/english/pserg/comfor/ ComFor är ett bedömningsmaterial som vilar på teorier om central koherens/sammanhangsförståelse vid autism. Bedömningen ger information om perception och förståelsenivå hos en person med autism och ID. Resultatet hjälper omgivningen att utforma individualiserade tydliggörande hjälpmedel, som till exempel ett dagsschema. Bedömningsmaterialet bygger på icke-verbala sorteringsuppgifter. ComFor utgår från frågorna: Vilken form ska ett tydliggörande hjälpmedel ha? Vilken förståelsenivå kan det användas för att på bästa sätt underlätta för personen att förstå den information…

  Kommentarer inaktiverade för ComFor-2 (Forerunners in Communication)
 • Autismspektrum och psykisk ohälsa

  Föreläsning med , Ur innehållet: Autism med och utan intellektuell funktionsnedsättning. Vad är autismspektrumtillstånd? Vad är Aspergers syndrom? Hur diagnostiseras autism hos vuxna? Diagnoskriterier enligt DSM-5. Hur tänker personer med autismspektrumtillstånd? Hur skiljer sig autismspektrumtillstånd från till exempel ADHD, personlighetsstörningar, psykossjukdomar? Psykisk ohälsa t.ex. depression, bipolär sjukdom, psykos/schizofreni, ångest. Utrymme för deltagarnas frågor. Hur vanliga är psykiska sjukdomar hos vuxna med autismspektrumtillstånd? När kan psykisk ohälsa hos en person med autism misstänkas? Hur förhåller sig ”beteendeproblem” till sjukdomssymtom? När ska man söka psykiatrin och hur behandlas psykisk ohälsa? Hur bemöta personer med autismspektrumtillstånd och psykiska besvär? Friskvård – förebyggande av ohälsa. Ungdomar och vuxna med autismspektrumtillstånd (autism, Aspergers syndrom, atypisk…

  Kommentarer inaktiverade för Autismspektrum och psykisk ohälsa
 • Arbeta med autismspektrumtillstånd – hantverket och den professionella rollen

  Föreläsning med Arbeta med autismspektrumtillstånd – hantverket och den professionella rollen , Ur innehållet: Förstå funktionsnedsättningen. Hur gör du för att ligga steget före i stället för steget efter? Praktiska insatser: Att visa konkret, hur, när och varför. Samtalsverktyg. Arbeta med att öka självkänsla och självförtroende. Utrymme för deltagarnas frågor. Denna föreläsningsdag ger dig möjlighet att koppla teori till praktik i två steg som ökar din professionalitet på området: 1. Koppla teori till förståelse: Vilka konsekvenser får symptomen för individen? 2. Koppla förståelse till praktik: Hur kan du förebygga, stödja och anpassa? Kunskapen om vilka konsekvenser funktionsnedsättningen får för individen ger dig möjlighet att anpassa tillvaron för de personer du…

  Kommentarer inaktiverade för Arbeta med autismspektrumtillstånd – hantverket och den professionella rollen
 • Arbeta med autismspektrumtillstånd – hantverket och den professionella rollen

  Föreläsning med Arbeta med autismspektrumtillstånd – hantverket och den professionella rollen , Ur innehållet: Förstå funktionsnedsättningen. Hur gör du för att ligga steget före i stället för steget efter? Praktiska insatser: Att visa konkret, hur, när och varför. Samtalsverktyg. Arbeta med att öka självkänsla och självförtroende. Utrymme för deltagarnas frågor. Denna föreläsningsdag ger dig möjlighet att koppla teori till praktik i två steg som ökar din professionalitet på området: 1. Koppla teori till förståelse: Vilka konsekvenser får symptomen för individen? 2. Koppla förståelse till praktik: Hur kan du förebygga, stödja och anpassa? Kunskapen om vilka konsekvenser funktionsnedsättningen får för individen ger dig möjlighet att anpassa tillvaron för de personer du…

  Kommentarer inaktiverade för Arbeta med autismspektrumtillstånd – hantverket och den professionella rollen
 • Tvångssyndrom/OCD

  Föreläsning med , Deltagarna får en grundlig genomgång av ämnet tvångssyndrom hos barn, ungdomar och vuxna och dess relevans vid autismspektrumtillstånd, tics och personlighetsstörningar. Dagen berör teman som: Vad är tvångssyndrom? Vad orsakar tvångssyndrom? Hur går en utredning till? Tvång och ritualer vid utvecklingsstörning, förhållningssätt, KBT-metoder och kort om medicinska behandlingsmetoder. Lokal: Kulturhuset Glada Hudik Målgrupp: Personal inom socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri, verksamheter med mellanvårdsstöd, HVB-hem, skola, gruppbostäder, daglig verksamhet m.fl. Personer med neuropsykiatriska diagnoser och deras anhöriga. Kostnad: Personal: 1 400 kr exkl. moms. 200 kr rabatt vid anmälan senast 3 veckor innan föreläsningen. Anhöriga och personer med neuropsykiatrisk diagnos: 750 kr inkl. moms. Två kaffepauser ingår. Lunch på egen…

  Kommentarer inaktiverade för Tvångssyndrom/OCD
Innehåll
×