fb
 • Autism (med eller utan intellektuell funktionsnedsättning/IF) och psykisk ohälsa

  Föreläsning med , i  Målgrupp Personal (inom kommunal, privat eller landstingsverksamhet) som i sitt arbete kommer i kontakt med ungdomar/vuxna med autism (med eller utan IF), utmanande beteenden och/eller psykisk ohälsa. Chefer i nämnda verksamheter. Anhöriga/närstående. Innehåll Autism respektive intellektuell funktionsnedsättning/IF – vad innebär funktionsnedsättningarna? Kognitiva svårigheter vid autism med IF respektive normalbegåvning. Psykiska sjukdomar (t ex depression, bipolär sjukdom, psykos/schizofreni, tvångssyndrom) hos personer med IF och/eller autism. Utmanande beteenden – vad kan ligga bakom? Bedömning och insatser. När behöver sjukvården kontaktas? Hur underlätta en vårdsituation? Ungdomar och vuxna med autism, med eller utan samtidig IF, löper större risk än många andra att drabbas av psykiska besvär, särskilt ångestsjukdomar och/eller…

  Kommentarer inaktiverade för Autism (med eller utan intellektuell funktionsnedsättning/IF) och psykisk ohälsa
 • ComFor-2 (Forerunners in Communication)

  Utbildning med – , Helene Ahnlund och Lena Nylander Innehåll   Teoretisk grund, syfte, målgrupp, genomförande, tolkning och användning av bedömningsresultat. Utbildningen är på svenska. Manual (svensk översättning 2017) och testmaterial finns att köpa på Hogrefe förlag. Läs mer om ComFor här. ComFor är ett bedömningsmaterial som vilar på teorier om central koherens/sammanhangsförståelse vid autism. Bedömningen ger information om perception och förståelsenivå hos en person med autism och ID. Resultatet hjälper omgivningen att utforma individualiserade tydliggörande hjälpmedel, som till exempel ett dagsschema. Bedömningsmaterialet bygger på icke-verbala sorteringsuppgifter. ComFor utgår från frågorna: Vilken form ska ett tydliggörande hjälpmedel ha? Vilken förståelsenivå kan det användas för att på bästa sätt underlätta för…

  Kommentarer inaktiverade för ComFor-2 (Forerunners in Communication)
 • Konferens 1:a december 2023 med Peter Vermeulen, Gunilla Gerland och Nåkkve Balldin

  Nya perspektiv på autism

  Konferens i Malmö fredag 1/12, 2023, kl Hur kan vi förstå och omsätta forskning i praktiskt bemötande? Delta på plats i Malmö eller digitalt som livesänt webbinarium NYHET! Konferensen spelas in och vid anmälan får man tillgång till inspelningen mellan 3-16/12. Innehåll Vilka konsekvenser får ny forskning om hur hjärnan bearbetar information? Ny kunskap om hur hjärnan arbetar med förutsägelser har lett till nya teorier om de svårigheter vi ofta ser vid autism. Hur kan vi integrera denna nya kunskap i vårt sätt att tänka kring och arbeta med autism? Interoception, den inre perceptionen, är ett dolt sinne som bland annat påverkar hur vi uppfattar och reglerar våra känslor. Området har…

 • Collaborative & Proactive Solutions (CPS)

  Onlineutbildning med Webinar 10-11 augusti kl Digitalt deltagande 10-11 augusti med tillgång till föreläsningarna som inspelat material under perioden 14/8 – 24/8 Innehåll Utbildning om Collaborative & Proactive Solutions (CPS) via Zoom. Välj att gå en eller båda dagarna. Föreläsningarna är praktiskt upplagda med många videoexempel och frågestund (Q & A) och ger en fördjupande kunskap om den evidensbaserade CPS-modellen. 10 augusti är en grundläggande föreläsning om CPS (inga förkunskaper krävs). 11 augusti är en fördjupande föreläsning om CPS för de som varit med på föreläsningen den 10 augusti eller på Ross W. Greenes tidigare föreläsningar i Sverige. CPS är ett samarbetsbaserat förhållningssätt till barn och ungdomar med problemskapande beteenden.…

  Kommentarer inaktiverade för Collaborative & Proactive Solutions (CPS)
 • PEP-3

  Utbildning med – , kl 8.00-17.00 i  Innehåll Det här är en tvådagars grundutbildning som innehåller: presentation av PEP-3 (Psychoeducational Profile – Third Edition), genomgång av administration och bedömning, tolkning av resultatet och användning av PEP-3 som underlag för pedagogisk planering. PEP-3 är ett bedömningsinstrument som är utarbetat inom TEACCH-programmet och det används för att ge föräldrar och personal till barn med autismspektrumtillstånd information om barnets förmågor och sätt att lära inom olika utvecklingsnivåer. Bedömningsresultatet ger en grund till en individuell pedagogisk plan. PEP-3 är tänkt att användas för barn med en utvecklingsålder upp till 7 år. Läs mer om PEP-3 bedömningen i artikel (nr 30) pedagogisktperspektiv.se/artiklar Material som är…

 • Intellektuell funktionsnedsättning respektive autism, utmanande beteenden och psykisk sjukdom hos ungdomar och vuxna

  Föreläsning med , i  Innehåll Autism respektive intellektuell funktionsnedsättning/ID – vad innebär funktionsnedsättningarna? Kognitiva svårigheter vid ID respektive normalbegåvning. Psykiska sjukdomar (t ex depression, bipolär sjukdom, psykos/schizofreni, tvångssyndrom) hos personer med ID och/eller autism. Utmanande beteenden – vad kan ligga bakom? Bedömning och insatser. När behöver sjukvården kontaktas? Hur underlätta en vårdsituation? Ungdomar och vuxna med autism och/eller intellektuell funktionsnedsättning/ID löper större risk än många andra grupper att drabbas av psykiska besvär, särskilt ångestsjukdomar och/eller depressioner. Ibland är symptomen på psykisk sjukdom svåra att känna igen och ibland är det kroppsliga besvär som utlöser utmanande beteenden. Trots svårigheter finns det möjligheter att erbjuda behandling som oftast har god effekt. Det…

  Kommentarer inaktiverade för Intellektuell funktionsnedsättning respektive autism, utmanande beteenden och psykisk sjukdom hos ungdomar och vuxna
 • Känslor, stress och trauma vid autism och adhd

  Konferens fredag 6/10, 2023, kl Delta på plats i Stockholm eller digitalt som livesänt webbinarium. Innehåll Vilka psykologiska behandlingar kan hjälpa människor med adhd och autism? Hur kan vi förstå svårigheterna att reglera känslor och självskadebeteende? Hur ser evidensläget ut för psykologisk behandling vid adhd, hur kan man behandla stress vid autism och hur anpassar man traumabehandling vid NPF? Under den här konferensen får du kunskap både ur ett egenupplevt perspektiv och från forskare och kliniskt verksamma med stor erfarenhet på sina områden. Deltagarna har möjlighet att ställa frågor under de moderatorledda frågestunderna. Komplett inbjudan/information (PDF) Program Föreläsare Nicole Wolpher är socionom med grundläggande utbildning i psykoterapi samt certifierad bildterapeut.…

  Kommentarer inaktiverade för Känslor, stress och trauma vid autism och adhd
 • Arbeta med autism – hantverket och den professionella rollen

  Föreläsning med , i Innehåll Denna föreläsningsdag ger dig möjlighet att koppla teori till praktik i två steg som ökar din professionalitet på området: 1. Koppla teori till förståelse: Vilka konsekvenser får symptomen för individen?2. Koppla förståelse till praktik: Hur kan du förebygga, stödja och anpassa? Kunskapen om vilka konsekvenser funktionsnedsättningen får för individen ger dig möjlighet att anpassa tillvaron för de personer du möter. Under föreläsningen får du både en mängd praktiska exempel som är lätta att förstå och känna igen och praktiska tips om hur du kan arbeta. Målgrupp Föreläsningen riktar sig till alla som i sitt arbete möter barn, ungdomar och vuxna med autismspektrumtillstånd. Lokal OBS! Ny…

  Kommentarer inaktiverade för Arbeta med autism – hantverket och den professionella rollen