• Peter Vermeulen

  Autism – Seminarieserie via Zoom Vintern 2020

  I samarbete med Pavus Utbildning. Föreläsning med Autism – Seminarieserie via Zoom Första tillfälle , Seminarierna hålls på engelska och livesänds kl 15–17, svensk tid. De kan inte ses i efterhand. Det går inte att boka endast ett av seminarierna. Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor till Peter Vermeulen och det möjliggörs genom Zooms inbyggda funktion för Q&A (frågor och svar). Har du frågor om seminariet? Läs gärna bland vanliga frågor eller kontakta oss på info@pedagogisktperspektiv.se. Föreläsning 1. Måndag 30/11 – Autism: Absolute Thinking in a Relative World. Context Blindness 2.0 Vår förståelse av den autistiska hjärnan behöver uppdateras. Hjärnan kan inte längre liknas vid en processor i…

  Kommentarer inaktiverade för Autism – Seminarieserie via Zoom Vintern 2020
 • Collaborative & Proactive Solutions (CPS) – Webinar

  NYHET! Onlineutbildning med Torsdag 13 augusti och fredag 14 augusti 2020 , För första gången och p.g.a. pandemin ger vi utbildningen om Collaborative & Proactive Solutions (CPS) via Zoom. Välj att gå en eller båda dagarna. Föreläsningarna är praktiskt upplagda med många videoexempel och frågestund (Q & A) och ger en fördjupande kunskap om den evidensbaserade CPS-modellen. 13 augusti är en grundläggande föreläsning om CPS (inga förkunskaper krävs). 14 augusti är en fördjupande föreläsning om CPS för de som varit med på föreläsningen den 13 augusti eller på Ross Greenes tidigare föreläsningar i Sverige. CPS är ett samarbetsbaserat förhållningssätt till barn och ungdomar med problemskapande beteenden. Ross Greene har utvecklat förhållningssättet under…

  Kommentarer inaktiverade för Collaborative & Proactive Solutions (CPS) – Webinar
 • Utbildning om autism och en autismvänlig miljö

  Utbildning med 15/9, 30/9, 15/10, 5/11, 18/11 och 1/12 2020 , Den här mycket komprimerade utbildningen har som ambition att presentera både grundläggande och fördjupande kunskap kring en autismvänlig miljö där teori och praktik förenas i ett gemensamt synsätt hos omgivningen. Det finns idag mycket kunskap om autism men det innebär inte med självklarhet att barnet, ungdomen eller den vuxna personen med autism blir förstådd och får bästa stöd i sin vardag. Det beror ofta på att kunskapen hos omgivningen inte är tillräckligt djupt förankrad eller att helhetstänkande och samsyn saknas. Alla som i olika verksamheter möter personer med autism behöver en specifik kompetens där allmän teoretisk förståelse om de…

  Kommentarer inaktiverade för Utbildning om autism och en autismvänlig miljö
 • Autism och intellektuell funktionsnedsättning

  Föreläsning med Autism och intellektuell funktionsnedsättning , Hur kan vi skapa en sammanhängande förståelse i dagen, som ökar förutsättningarna för en meningsfull och hanterbar vardag? Vad är förutsättningar för en begriplig, hanterbar och meningsfull vardag utifrån autism och intellektuell funktionsnedsättning? Vad är viktiga faktorer för att främja hälsa och förebygga stressrelaterad ohälsa, som ofta kan visa sig som problemskapande situationer i mötet med personer inom dessa diagnoser. Den här föreläsningen söker svar på dessa frågor. Utifrån en praktiskt pedagogisk ram av anpassningar,hjälpmedel,rutiner,meningsfullhet, energibalans och förtroendeskapande stöd ges många praktiska och pedagogiska exempel tagna ur verkligheten. Målgrupp: Personal inom särskola, gymnasiesärskola, gruppbostäder, daglig verksamhet, habilitering, m.fl. Anhöriga till barn, ungdomar och…

  Kommentarer inaktiverade för Autism och intellektuell funktionsnedsättning
 • Tio perspektiv på autism

  Föreläsning med kl. , Autism påverkar en person på många sätt vilket kan leda till att personen själv och dennes anhöriga kommer i kontakt med flera professionella inom olika verksamhetsområden. Det ger en risk för att oavsett hur skickliga de yrkesverksamma är inom sitt kompetensområde så är det ingen som ser hela personen i hela sin vardag. Det kan i sin tur leda till lösryckta råd och metoder som personen själv, anhöriga och personal ska värdera hur väl de de verkligen bidrar till bästa möjliga hjälp för personen. För att förstå vikten av att utgå från hela personen i hela sina vardag som grund för stöd till en fungerande tillvaro…

  Kommentarer inaktiverade för Tio perspektiv på autism
 • Arbeta med autismspektrum-tillstånd – Hantverket och den professionella rollen med och Annorlunda vägar skapa förutsättningar för att mötas – om samtalstekniker och verktyg

  Föreläsningar med Måndag 21 september 9.00–16.00 Arbeta med autismspektrumtillstånd  – Hantverket och den professionella rollen med Gunilla Gerland   Tisdag 22 september 9.00–16.00 Annorlunda vägar skapa förutsättningar för att mötas – om samtalstekniker och verktyg med Nåkkve Balldin Gunilla tar bla upp: Hur gör du för att ligga steget före i stället för steget efter? Denna föreläsningsdag ger dig möjlighet att koppla teori till praktik i två steg som ökar din professionalitet på området: 1. Koppla teori till förståelse: Vilka konsekvenser får symptomen för individen? 2. Koppla förstelse till praktik: Hur kan du förebygga, stödja och anpassa? Under föreläsningen får du både en mängd praktiska exempel som är lätta att…

  Kommentarer inaktiverade för Arbeta med autismspektrum-tillstånd – Hantverket och den professionella rollen med och Annorlunda vägar skapa förutsättningar för att mötas – om samtalstekniker och verktyg
 • Att samtala och skapa kontakt med ungdomar och vuxna med neuropsykiatriska tillstånd (autism, Aspergers syndrom, ADHD)

  Föreläsning med , Föreläsningen inleds med en teoretisk genomgång av autismspektrumtillstånd (AST) och andra neuropsykiatriska tillstånd. Därefter kommer följande att tas upp: Olika slags samtal. Hur förbereds mötet med personen? Hur kan ett samtal läggas upp? Vad är bra att tänka på för att mötet ska vara respektfullt och meningsfullt? Många ungdomar och vuxna med AST eller andra neuropsykiatriska tillstånd uttrycker en önskan om att få samtala enskilt med någon. De har tankar och funderingar kring sig själva och funktionsnedsättningen, frågor om det som händer i vardagen och varför olika situationer uppstår. Ibland handlar det om att vilja träffa en person med kunskap och förståelse som är tillgänglig för samtal…

  Kommentarer inaktiverade för Att samtala och skapa kontakt med ungdomar och vuxna med neuropsykiatriska tillstånd (autism, Aspergers syndrom, ADHD)
 • Att organisera för en tillgänglig lärmiljö för elever med NPF

  Föreläsning med , Ur innehållet: Hur kan vi praktiskt arbeta med att skapa relation och bygga förtroende mellan elever och oss? Har vi en flexibel skolorganisation som kan möta alla elever på skolan utifrån sina förutsättningar? På alla skolor har vi elever som utmanar oss på olika sätt, vilket gör att det ibland upplevs svårt att få till en bra undervisningssituation för alla elever på skolan. Vilka elever pratar vi om? Hur kan vi praktiskt arbeta med att skapa relation och bygga förtroende mellan dessa elever och oss? Hur gör vi för att kunna undervisa dessa elever? Har vi en flexibel skolorganisation som kan möta alla elever på skolan? Efter…

  Kommentarer inaktiverade för Att organisera för en tillgänglig lärmiljö för elever med NPF
 • Att organisera för en tillgänglig lärmiljö för elever med NPF

  Föreläsning med , Ur innehållet: Hur kan vi praktiskt arbeta med att skapa relation och bygga förtroende mellan elever och oss? Har vi en flexibel skolorganisation som kan möta alla elever på skolan utifrån sina förutsättningar? På alla skolor har vi elever som utmanar oss på olika sätt, vilket gör att det ibland upplevs svårt att få till en bra undervisningssituation för alla elever på skolan. Vilka elever pratar vi om? Hur kan vi praktiskt arbeta med att skapa relation och bygga förtroende mellan dessa elever och oss? Hur gör vi för att kunna undervisa dessa elever? Har vi en flexibel skolorganisation som kan möta alla elever på skolan? Efter…

  Kommentarer inaktiverade för Att organisera för en tillgänglig lärmiljö för elever med NPF
 • Att organisera för en tillgänglig lärmiljö för elever med NPF

  Föreläsning med , Ur innehållet: Hur kan vi praktiskt arbeta med att skapa relation och bygga förtroende mellan elever och oss? Har vi en flexibel skolorganisation som kan möta alla elever på skolan utifrån sina förutsättningar? På alla skolor har vi elever som utmanar oss på olika sätt, vilket gör att det ibland upplevs svårt att få till en bra undervisningssituation för alla elever på skolan. Vilka elever pratar vi om? Hur kan vi praktiskt arbeta med att skapa relation och bygga förtroende mellan dessa elever och oss? Hur gör vi för att kunna undervisa dessa elever? Har vi en flexibel skolorganisation som kan möta alla elever på skolan? Efter…

  Kommentarer inaktiverade för Att organisera för en tillgänglig lärmiljö för elever med NPF
Innehåll
×