fb
 • Känslor, stress och trauma vid autism och adhd

  Konferens fredag 6/10, 2023, kl Delta på plats i Stockholm eller digitalt som livesänt webbinarium. Innehåll Vilka psykologiska behandlingar kan hjälpa människor med adhd och autism? Hur kan vi förstå svårigheterna att reglera känslor och självskadebeteende? Hur ser evidensläget ut för psykologisk behandling vid adhd, hur kan man behandla stress vid autism och hur anpassar man traumabehandling vid NPF? Under den här konferensen får du kunskap både ur ett egenupplevt perspektiv och från forskare och kliniskt verksamma med stor erfarenhet på sina områden. Deltagarna har möjlighet att ställa frågor under de moderatorledda frågestunderna. Komplett inbjudan/information (PDF) Program Föreläsare Nicole Wolpher är socionom med grundläggande utbildning i psykoterapi samt certifierad bildterapeut.…

  Kommentarer inaktiverade för Känslor, stress och trauma vid autism och adhd
 • Arbeta med autism – hantverket och den professionella rollen

  Föreläsning med , Ur innehållet: Förstå funktionsnedsättningen. Hur gör du för att ligga steget före i stället för steget efter? Praktiska insatser: Att visa konkret, hur, när och varför. Samtalsverktyg. Arbeta med att öka självkänsla och självförtroende. Utrymme för deltagarnas frågor. Denna föreläsningsdag ger dig möjlighet att koppla teori till praktik i två steg som ökar din professionalitet på området: 1. Koppla teori till förståelse: Vilka konsekvenser får symptomen för individen? 2. Koppla förståelse till praktik: Hur kan du förebygga, stödja och anpassa? Kunskapen om vilka konsekvenser funktionsnedsättningen får för individen ger dig möjlighet att anpassa tillvaron för de personer du möter. Under föreläsningen får du både en mängd praktiska…

  Kommentarer inaktiverade för Arbeta med autism – hantverket och den professionella rollen
 • ALMA – en KBT-baserad gruppbehandling för vuxna med autism

  Utbildning med , Denna utbildning är riktad till dig som vill arbeta psykoterapeutiskt och pedagogiskt med ungdomar (över 16 år) och vuxna med autismspektrumtillstånd. Lyssna till två kuratorers erfarenheter av att arbeta som gruppledare för en ALMA kurs vid en habiliteringsenhet i Nyköping och läs mer om ALMA på Hogrefe Psykologiförlagets hemsida ALMA (The Autism Quality of Life CBT Method for Adults) är en vetenskapligt utvärderad gruppbehandling som omfattar 37 veckovisa behandlingssessioner anpassade för 6 till 9 vuxna deltagare med autism. ALMA baseras på en KBT-modell som inkluderar pedagogiska inslag. Behandlingen liknar en kurs och avser främst att förbättra deltagarnas livskvalitet, dvs inte ”bota” autism. Deltagarna medverkar aktivt i behandlingen,…

  Kommentarer inaktiverade för ALMA – en KBT-baserad gruppbehandling för vuxna med autism
 • Grundkurs i psykiatri

  Utbildning med – , Det här är en tvådagars intensivkurs där deltagarna utbildas i hur psykiska funktionsnedsättningar och sjukdomar tar sig uttryck, vad man ska tänka på i bemötandet av personer med psykisk sjukdom och funktionsnedsättning och vilka behandlingar som anses verksamma. Deltagarna kommer att få ta del av fallbeskrivningar liksom nedslag i den senaste forskningen. Utbildningen ges av två mycket erfarna föreläsare och kliniker. Följande områden kommer att belysas: • Vad är en psykiatrisk diagnos? • Social ångest och tvångssyndrom/OCD • Paniksyndrom, generaliserat ångestsyndrom, PTSD och specifika fobier • Psykologiska behandlingar • Kost och psykisk hälsa • ADHD/ADD och Tourette syndrom • Intellektuell funktionsnedsättning • Läkemedelsbehandling & missbruk •…

 • Utvecklande arbetssätt: Språk, kommunikation, känslor och lek

  SEMINARIESERIE VIA ZOOM: Föreläsning 1 Tisdag 8 november 2022, kl 15–17 Språkliga svårigheter och språklig tillgänglighet I Julia Anderssons föreläsning får du kunskap om hur kan vi främja barns språkliga och kommunikativa delaktighet i förskolan och skolan. Ur innehållet: – Språklig sårbarhet och språklig tillgänglighet: viktiga begrepp för alla – Vad innebär språkliga svårigheter och språklig sårbarhet? – Hur kan vi skapa språkliga möjligheter i vardagen och i klassrummet? – Hur utformas en undervisning som är språk- och ämnesstödjande? Om föreläsaren: Julia Andersson, även känd som LogopedJulia, är legitimerad logoped med vidareutbildning inom specialpedagogik med inriktning neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, tecken som stöd och flerspråkighet. I sin roll som skollogoped arbetar hon…

  Kommentarer inaktiverade för Utvecklande arbetssätt: Språk, kommunikation, känslor och lek
 • Intellektuell funktionsnedsättning respektive autism, utmanande beteenden och psykisk sjukdom hos ungdomar och vuxna

  Föreläsning med Intellektuell funktionsnedsättning respektive autism, utmanande beteenden och psykisk sjukdom hos ungdomar och vuxna , Ur innehållet: Autism respektive intellektuell funktionsnedsättning/ID – vad innebär funktionsnedsättningarna? Kognitiva svårigheter vid ID respektive normalbegåvning. Psykiska sjukdomar (t ex depression, bipolär sjukdom, psykos/schizofreni, tvångssyndrom) hos personer med ID och/eller autism. Utmanande beteenden – vad kan ligga bakom? Bedömning och insatser. När behöver sjukvården kontaktas? Hur underlätta en vårdsituation? Ungdomar och vuxna med autism och/eller intellektuell funktionsnedsättning/ID löper större risk än många andra grupper att drabbas av psykiska besvär, särskilt ångestsjukdomar och/eller depressioner. Ibland är symptomen på psykisk sjukdom svåra att känna igen och ibland är det kroppsliga besvär som utlöser utmanande beteenden. Trots svårigheter finns det möjligheter att…

  Kommentarer inaktiverade för Intellektuell funktionsnedsättning respektive autism, utmanande beteenden och psykisk sjukdom hos ungdomar och vuxna
 • Tvångssyndrom/OCD

  Onlineföreläsning med – Webinar , Observera att förläsningen endast ges i digital form via plattformen Zoom. Ur innehållet: Deltagarna får en grundlig genomgång av ämnet tvångssyndrom hos barn, ungdomar och vuxna och dess relevans vid autismspektrumtillstånd, tics och personlighetsstörningar. Dagen berör teman som: Vad är tvångssyndrom? Vad orsakar tvångssyndrom? Hur går en utredning till? Tvång och ritualer vid utvecklingsstörning, förhållningssätt, KBT-metoder och kort om medicinska behandlingsmetoder. Målgrupp Personal inom socialtjänst, vuxenpsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri, verksamheter med mellanvårdsstöd, HVB-hem, skola, gruppbostäder, daglig verksamhet m.fl. Personer med neuropsykiatriska diagnoser och deras anhöriga. Kostnad Personal: 1 450 kr exkl. moms. 250 kr rabatt vid anmälan senast 3 veckor innan föreläsningen. Gruppbiljett: Om du…

 • Konferens 2022

  Välkommen till 25-årsjubileum och konferens

  Torsdag 1 & i  via Zoom Vad har hänt sedan vi i mitten på 1990-talet inledde samarbete med division TEACCH i North Carolina i USA och Opleidingscenter Autisme i Belgien för att kunna erbjuda svenska utbildningar om Ett pedagogiskt arbetssätt anpassat till personer med autism? Det som har resulterat i utbildningar som fram till idag har gett tusentals professionella och anhöriga möjligheter att ta del av kunskap som vid starten gav ett helt nytt synsätt och som idag borde vara en självklarhet. Men är det så? Utbildare med lång erfarenhet från arbete med barn, ungdomar och vuxna med autism i Sverige och internationellt delar med sig av sina tankar och…

  Kommentarer inaktiverade för Välkommen till 25-årsjubileum och konferens
 • Collaborative & Proactive Solutions (CPS) – 15-årsjubileum!

  Föreläsning med , , Ett unikt tillfälle att lyssna till Ross W. Greene, Peter Vermeulen och om hur två svenska kommuner, Ekerö och Haninge, har implementerat och arbetat med CPS-modellen i skola och förskola. Många i Sverige har genomgått Ross Greenes uppskattade utbildningar om Collaborative Proactive Solutions (CPS) som är ett samarbetsbaserat förhållningssätt till barn och ungdomar med problemskapande beteenden. Ross Greene har utvecklat förhållningssättet under mer än 30 år lång erfarenhet av bedömning, behandling och forskning. CPS utgår från att barn gör så gott de kan och att problematiska beteenden är ett resultat av brister i de kognitiva förmågor som barnet behöver för att hantera vardagens utmaningar. Läs mer om…

  Kommentarer inaktiverade för Collaborative & Proactive Solutions (CPS) – 15-årsjubileum!
 • Autism och adhd – sexualitet, missbruk och samtidiga andra psykiatriska diagnoser

  Seminarieserie online med I samarbete med Pavus Utbildning 14/3, 21/3 och 28/3 2022 , Seminarieserie via Zoom om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) sexualitet (t ex sexuell utsatthet och sexuellt gränsöverskridande), missbruk och samtidiga psykiatriska diagnoser. Barn, unga och unga vuxna med autism och adhd kan vara sårbara för samtidig annan problematik. Det är inte ovanligt att omgivningen känner att de saknar kunskap om exempelvis sexuell utsatthet och sexuellt gränsöverskridande beteende, om missbruk och om psykiatriska tillstånd som exempelvis OCD, bipolär sjukdom och personlighetssyndrom, i kombination med NPF. För att vi ska känna till risker, kunna se varningssignaler och bättre veta hur vi ska bemöta och hjälpa ordnar vi denna seminarieserie med…

  Kommentarer inaktiverade för Autism och adhd – sexualitet, missbruk och samtidiga andra psykiatriska diagnoser